close
تبلیغات در اینترنت
دامنه لغات

آموزش زبان انگلیسی
بانک سوالات دبیرستانی - مقالات آموزشی و مطالب مفید آپدیت روزانه نود 32 بانك مقالات كنكوري و روش مطالعه
قالب وبلاگ
جستجو

 

 

 

The words "become", "get", "go" and "turn" are not always used correctly. We've listed some phrases which are wrong and some which are correct. Always use a good dictionary if you're not sure.

correct phrase

common error

I got a present from him.

I became a present from him.

When do I get my steak?

When do I become my steak?

He got a shock when he saw his car.

He became a shock when he saw his car.

The tea does him good.

The tea becomes him good.

I want to become a teacher.

I will a teacher.

He became famous.

He would famous

We became friends.

We were friends.

It became clear that she wanted to leave.

It would clear that she wanted to leave.

It's getting dark.

It will dark.

He turned red.

He was red.

She went white when she saw the accident.

She was white when she saw the accident.

The word "get" is very common in spoken English, "become" is more formal.
German native speaker sometimes use "become" in an incorrect wayدرباره : دامنه لغات , درك مطلب ,
بازدید : 107
[ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

to negotiate

net price

obliged

opportunity

order

orderform

overdraft

overdue

overdrawn

payable by you

to postpone

preferential rate

prior notice

profit margin

purchase

quarterly

quotation

to quote a price

range

rate

ready for despatch

receipt

recipient

to recommend

with reference to

to refund

registered letter

reimbursement

remittance

to renew

repeat order

replacement

on request

to request

requirement

respite

to retail

retail price

reward

sales

sample

to satisfy a requirement

under separate cover

to ship

shipment

to be short-listed

to sign

sold out

spare parts

statement of account

to have something in stock

in storage

to store

to subscribe

substantially reduced

supplier

survey of damage

terms

terms of payment

trade fair

bank transfer

turnover

undermentioned

unfortunate

unit price

unsaleable

valid

value

warehouse

warrant

waybill

wholesale

within a week/monthدرباره : دامنه لغات ,
بازدید : 45
[ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

accordance (in accordance with)

account

accounting error

acknowledge (to)

address

addressee

advance (in advance)

advance payment

advice of payment

after-sales service

agreement

air freight

air waybill

amount due

apology

apply (to apply for)

approval (on approval)

as from

balance (financial)

bank account

bill of exchange

bill of lading

blank cheque

branch

brand

brisk trade

business (on business)

buyer

cancel

cargo

carriage free

carriage paid

to dispatch to

draft

duly signed

due date

dutiable

duty free

to enclose

enclosed

enquiry

exchange rate

expenses

extension of payment time

failure to pay

fee

file

firm offer

free of charge

goods

to grant a discount

to be grateful

hereby

inadequate packing

included

initial order

to inquire

inquiry

insurance

introductory price

invoice

to invoice

leaflet

liability

liable

to mention

as mentioned

money orderدرباره : دامنه لغات ,
بازدید : 91
[ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Orders

Thank you for your quotation of JUNE 1st 2002.

We are pleased to place an order with you for 200 MCF computers.

Please send us the undermentioned goods.

We should be grateful for delivery by 26th September 2002.

Please quote number 234.559 on all correspondence.

Please confirm receipt of the order.

Your prices are not competitive enough.

We have therefore decided not to place an order with you.

Our order no. 100.334 has not yet been delivered.

Please submit a quotation for a substitute.

We should like to cancel our order no. 778.001.

We are pleased to acknowledge your order of 1st July 2001.

Our dispatch department is processing your order.

Delivery will be made by 6th July 2001.

We will require two weeks to process your order.

The goods are no longer in stock/out of stock/no longer available.

However, we can offer you a substitute.

I am afraid your order has gone missing.درباره : دامنه لغات , درك مطلب ,
بازدید : 78
[ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Information

I was given your name by Mr Fisher.

We are interested in your samples.

I was interested to hear/know/see that ...

There is much demand for ...

Would you kindly send us model 4DC ?

We would be grateful for further details about your
offer.

Please let us know the current freight rate for sea/rail /air/ road transport.

In addition I would like a valid price list.

Would your company be able ...?

Please get in touch with our secretary, Mrs Barnes.

Please reply without delay/by return of postدرباره : دامنه لغات , درك مطلب ,
بازدید : 84
[ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Faults and complaints

The goods we ordered on 11th March have not arrived.

We regret to inform you that our order no.2244, which should have been delivered by 3rd November, is now considerably overdue.

Our consignment of 100 computers was stolen in transit.

Mr Boyle is extremely concerned at ...

We have marked the delivery slip accordingly.

Please arrange for reimbursement of the value of the damaged goods.

I should like to query the charge for packing which seems unusually high.

We are sorry to hear that the goods are damaged.درباره : دامنه لغات , درك مطلب ,
بازدید : 40
[ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

Faults and complaints

The goods we ordered on 11th March have not arrived.

We regret to inform you that our order no.2244, which should have been delivered by 3rd November, is now considerably overdue.

Our consignment of 100 computers was stolen in transit.

Mr Boyle is extremely concerned at ...

We have marked the delivery slip accordingly.

Please arrange for reimbursement of the value of the damaged goods.

I should like to query the charge for packing which seems unusually high.

We are sorry to hear that the goods are damaged.درباره : دامنه لغات , درك مطلب ,
بازدید : 77
[ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

Delivery

Delivery will take three weeks.

The items are in stock and should be ready for dispatch by next Wednesday.

We will dispatch the goods on Tuesday by air freight.

Please note the address of our office.

Order no. 2113 will be ready for delivery as from 24th August 2002.

We are afraid to tell you that we are unable to deliver your order.

The documentation requested has been sent to you by registered post.

by messenger/by courier

This table was written by Ulrike Schroedteدرباره : دامنه لغات , درك مطلب ,
بازدید : 74
[ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

      1)         Some people say that you cannot make a conscious effort to learn a foreign language.  They hate to study grammar and say you must simply allow the language to sink in gradually

 

Others argue that language learning is a conscious and systematic process.   It is necessary to study hard, practise, and constantly ask for explanations and rules.

 

            Which idea do you believe in?    

 

2)         Some people think that to learn a new language you must completely forget your native language.  Others say you cannot and should not.  To what extent do you find that comparing your native language with the foreign language helps you to learn a new language?


 ادامه مطلب

درباره : دامنه لغات , درك مطلب , مقالات انگليسي ,
بازدید : 90
[ جمعه 08 خرداد 1394 ] [ جمعه 08 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

·  fabricate

put together out of artificial or natural components or parts

EXAMPLE SENTENCE:

Generally they are fabricated in that hardest of all metals—steel.
Hungerford, Edward

 

·  facet

a distinct feature or element in a problem

EXAMPLE SENTENCE:

For the last two years, my work has focused on all facets of the energy sector, including investment, development and policy issues.
Forbes (Feb 16, 2012)

 

·  facetious

cleverly amusing in tone

EXAMPLE SENTENCE:

I am looked upon as highly facetious at night, for I crack jokes with everybody near me until we fall asleep.
Forster, John

 

·  facile

performing adroitly and without effort

EXAMPLE SENTENCE:

His facile talent adapted itself to every style in turn.
Gozzi, Carlo

 

·  facsimile

an exact copy or reproduction

EXAMPLE SENTENCE:

These ultra-counterfeits are light years beyond the weak facsimiles produced by most forgers, who use desktop printers.
Time (Feb 24, 2012)

 

·  faction

a dissenting clique

EXAMPLE SENTENCE:

According to reports, an Islamist, al-Qaeda-linked faction known as Ansar Dine spearheaded the city’s takeover, likely muscling out more secular Tuareg and rebel comrades.
Time (Apr 6, 2012)

 

·  fallacy

a misconception resulting from incorrect reasoning

EXAMPLE SENTENCE:

It's called the straw man fallacy: refuting arguments nobody's made.
Salon (Jun 30, 2011)

 

·  fallible

wanting in moral strength, courage, or will; having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings

EXAMPLE SENTENCE:

We regard them as extraordinary but fallible and imperfect men, whom it would be very unsafe to follow in every view and line of conduct.
Various

 

·  fallow

left unplowed and unseeded during a growing season

EXAMPLE SENTENCE:

But before that the fields, which had lain fallow through the winter, must be ploughed and harrowed.
Beyerlein, Franz

 

·  falter

the act of pausing uncertainly

EXAMPLE SENTENCE:

Tom tried to speak, but he faltered and moved from one foot to the other, in an embarrassed and hesitating way.
Lever, Charles James

 

·  familial

relating to or having the characteristics of a family

EXAMPLE SENTENCE:

They are also highly familial, with very high rates among first-degree relatives of affected people.
Scientific American (Jan 18, 2011)

 

·  famine

a severe shortage of food (as through crop failure) resulting in violent hunger and starvation and death

EXAMPLE SENTENCE:

To address famine in developing countries, genetic engineers can make inexpensive food crops, such as rice or corn, that contain extra nutrients.
Nature (Feb 29, 2012)

 

·  farcical

broadly or extravagantly humorous; resembling farce

EXAMPLE SENTENCE:

Mr. Sheldon's The Havoc seems also farcical in its type; nevertheless it is a serious satiric thrust at certain extreme conceptions of marital relations.
Burton, Richard Francis, Sir

 

·  fastidious

giving careful attention to detail; hard to please; excessively concerned with cleanliness

EXAMPLE SENTENCE:

Clodagh bent her head, noting with the fastidious intolerance of youth that his clothes were baggy and his hands unclean.
Thurston, Katherine Cecادامه مطلب

درباره : دامنه لغات ,
بازدید : 79
[ جمعه 08 خرداد 1394 ] [ جمعه 08 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

·  ebullient

joyously unrestrained

EXAMPLE SENTENCE:

The piece opened with ebullient bursts of energy and color that scampered over harmonica drones played by one or more members.
New York Times (May 10, 2010)

 

·  eclectic

selecting what seems best of various styles or ideas

EXAMPLE SENTENCE:

A former student of fine art, Mr Scruff's eclectic selections are accompanied by animations of the trademark "potato people" who humorously narrate his musical journey.
The Guardian (Aug 13, 2011)

 

·  edible

suitable for use as food

EXAMPLE SENTENCE:

Nevertheless, hunger increased so much that many ventured out into woods along the river seeking edible roots, and with some success.
Spears, John R.

 

·  edify

make understand

EXAMPLE SENTENCE:

Then Miss Fairbairn held one of her little discourses, with which now and then she endeavoured to edify her pupils.
Warner, Susan

 

·  efface

remove by or as if by rubbing or erasing

EXAMPLE SENTENCE:

Her rich beauty was wiped out as an acid-soaked sponge might efface a portrait.
Terhune, Albert Payson

 

·  effervescent

marked by high spirits or excitement

EXAMPLE SENTENCE:

When he ran for president, Barack Obama's effervescent campaign was about hope, optimism, national unity, and, above all, the future.
Newsweek (May 17, 2010)

 

·  effulgent

radiating or as if radiating light

EXAMPLE SENTENCE:

Ere another year be passed, we hope to see its effulgent rays light up all the dark corners of our land.
Cutter, Orlando P.

 

·  egalitarian

favoring social equality

EXAMPLE SENTENCE:

“We are living in an egalitarian society where everyone is equal,” he said.
BusinessWeek (Dec 2, 2011)

 

·  egotistical

characteristic of those having an inflated idea of their own importance

EXAMPLE SENTENCE:

I have lived an entirely egotistical life, for myself alone.
The Guardian (Jan 3, 2011)

 

·  egregious

conspicuously and outrageously bad or reprehensible

EXAMPLE SENTENCE:

“His comments were so egregious, naturally advertisers will have doubts about being associated with Limbaugh’s brand of hate,” Mr. Boehlert said in an e-mail message.
New York Times (Mar 5, 2012)

 

·  elated

full of high-spirited delight

EXAMPLE SENTENCE:

Young Barry returned from his parting walk with his brother in high spirits, elated with hope, and better both in mind and body.
Cobbold, Richard

 

·  eloquent

expressing yourself readily, clearly, effectively

EXAMPLE SENTENCE:

But, so far as the best selection of words, the clearest style, the most coherent and convincing argument can constitute eloquence, Mill's speeches are eloquent.
McCarthy, Justin

 

·  elucidate

make clear and (more) comprehensible

EXAMPLE SENTENCE:

Improving the understanding of why tissues in bar-headed geese are so adept at taking up oxygen might elucidate human respiration as well.
Scientific American (Nov 5, 2011)

 

·  ادامه مطلب

درباره : دامنه لغات ,
بازدید : 91
[ جمعه 08 خرداد 1394 ] [ جمعه 08 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

Reading

Matters

2

·         Four Kinds of Reading/ Four levels of Support

·         Four Kinds of

·         Reading

·         Levels of Support

·         Materials

·         Reading

·         Aloud

·         + The teacher selects and

·         reads a book or other text

·         to the children. Texts rich

·         in meaning or language

·         and class favorites are

·         read again a

·         nd again, and

·         are used as a base for

·         other activities.

·         Language/Word Study

·         Block

·         + Teacher provides full

·         support for children to

·         access the text.

·         + Children respond to

·         pictures, meaning, and

·         language.

·         + Children respond to

·         pictures, meaning, and

·         languag

·         e.

·         + They may join in but

·         usually do not focus on

·         features of print.

·         + Individual book for

·         teacher

·         Shared

·         Reading

·         + The teacher introduces

·         and reads an enlarged

·         text o

·         r

·         a small text of

·         which each child has a

·         copy. On refrains and in

·         multiple readings

·         , children

·         join in, reading in unison.

·         Language/Word Study

·         Block

·         + Teacher provides

·         high level of support.

·         + There is some group

·         problem

·         -

·         solving and a

·         lot of conversation

·         about the meaning of

·         the story.

·         + Readers support each

·         other.

·         + Large

·         -

·         print chart

·         s

·         + Big books

·         + Individual copies

·         + Easel

·         + Pointers

·         Guided

·         Reading

·         + The teacher selects and

·         introduces a new text.

·         + Children read the whole

·         text to themselves.

·         Reading Workshop

·         + Some teacher

·         support is needed.

·         + Reader problem

·         -

·         solves a new

·         text in a

·         way that is mostly

·         independent

·         + Individual books

·         +

·         Easel and chart

·         paper

·         +

·         White board

·         +Magnetic letters

·         Independent

·         Reading

·         + The children read to

·         themselves or with

·         partners.

·         Reading Workshop

·         + Little or no teacher

·         support is needed.

·         +

·         The

·         reader

·         independently solves

·         problems while reading

·         for meaning.

·         + Big and little books

·         + Large

·         -

·         print charts

·         + Writing displayed in

·         the room

·         + Classroom library

+ Pointersدرباره : دامنه لغات , درك مطلب , روش تدريس ,
بازدید : 88
[ چهارشنبه 06 خرداد 1394 ] [ چهارشنبه 06 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

The following questions concern your feelings about your language learning experience.

1)                   Many language learners feel very negative about their learning experiences.  They say they feel discouraged, frustrated, impatient, or confused by the difficulties of learning a language. 

Have you ever experienced any of these feelings?  Can you explain? 

2)         Others say they feel shy or embarrassed expressing themselves in the foreign language.   

Have you ever felt this way?    Can you explain?

            4)         If you have experienced some of these feelings, what did you do to overcome them?      

3)         When you are learning a language, are you usually:   

a.      highly motivated, and do everything possible to learn the language.

b.      quite motivated, and try to do what you can to learn the language, but it is not your priority.

c.      not very motivated, because you are too busy or tired to concentrate on it.  You are learning out of necessity.

d.      not very motivated, because you find learning languages boring. 

6)                   Do you give yourself encouragement, by saying things to yourself like: “I’m doing okay” or “I’m right, I know it.”

Do you have any other comments about your language learning experiences that you would like to tell me?درباره : دامنه لغات , درك مطلب , مقالات انگليسي ,
بازدید : 55
[ چهارشنبه 06 خرداد 1394 ] [ چهارشنبه 06 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

Teaching English as a foreign language (TEFL) refers to teaching English to students whose first language is not English. TEFL usually occurs in the student's own country, either within the state school system, or privately, e.g., in an after-hours language school or with a tutor. TEFL teachers may be native or non-native speakers of English.

This article describes English teaching by native Anglophones working outside their own country, a small subset of English taught worldwide. To learn about other aspects of English teaching, see English language learning and teaching, which explains methodology and context, and explains abbreviations (e.g., the difference between ESL and EFL, or TESOL as a subject and an organization). For information on foreign language teaching in general, see language education and second language acquisition.درباره : دامنه لغات , درك مطلب ,
بازدید : 70
[ چهارشنبه 06 خرداد 1394 ] [ چهارشنبه 06 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

By Kenneth Beare,

There are many ways to study English, but many students ask which is the most effective. Unfortunately, I don't think there is a single answer that is right for every student. However ... I can certainly give advice I some helpful guidelines as to how to study that should help.

Warming-up to Study English

Just as there are exercises to help you warm up before you play some basketball or other sport, there are exercises which can help you warm up to study English. Here are some simple exercises to help you warm up.

1.     Study English I: Activating Your Vocabulary

Activate your vocabulary by thinking or speaking briefly about the subject you are about to work on. For example, if you are going to study English on topics that focuses on vacations, take a moment to think about your last vacation, what you did, what you enjoyed, etc. This simple exercise will help your brain warm-up to vocabulary that you are likely to encounter as you study English about this particular subject.

1.     Study English II: Activating Your Grammar

Activate your grammar by thinking about the general grammar area before you begin to study. For example, if you are going to study English grammar focusing on the past, stop to think about what you did last weekend, where you went, etc. to help activate what you already understand about using the past. As with activating vocabulary, you'll help your brain bring up what it knows about the past simple in an easy way before you begin to focus on studying English grammar in detail.

1.     Study English III: Singing a Song

Before class begins, or before you sit down to study English sing a song in English to yourself. Make sure to use a song that you understand and know very well. This short and fun exercise will help your brain focus on the English language in a relaxing manner. It's important to be relaxed when you study English! Singing a song also helps activate the creative side of your brain which can help you come up with more examples as your practice conversation or do some creative writing.

1.     Study English IV: Typing e a Short Paragraph in English

If you going to study English at your desk, begin by typing a simple paragraph in English. You can type about your day, your hobbies, your friends, etc. Anything will do. Typing helps activate the kinetic part of your brain that helps improve learning through physical activity. I also recommend typing while you study your English grammar. This will help solidify your knowledge with movement.

1.     Study English V: A Thousand Words ...

As the saying goes in English: A picture is worth a thousand words. Help activate the creative side of your brain by trying to describe a photo or other image. You can combine use this also to activate your vocabulary by choosing a picture that has something to do with the subject your are going to study in English.

Study English - Tips for Success

Here are some tips for success to help you as you study English.

1.     Study English Every Day

It's important to study English every day. However, don't exaggerate! Study for thirty minutes every day instead of two hours once a week. Short, steady practice is much better for learning than long periods on an irregular basis. This habit of studying English every day will help keep English in your brain fresh.

1.     Study English Using Different Methods to Learn

Don't just use one way to study English. Use a variety of methods which will help all the parts of your brain (multiple intelligences) help you. For example, if you are learning new vocabulary, create a word map, describe a picture, make a list and study that, type out the words five times. All of these methods together help to reinforce your learning.

1.     Study English by Finding some Friends

There is nothing like having a few friends to study English together. You can practice the exercises together, have conversations together (in English!), and, as you study English together, help each other with exercises you may not understand.

1.     Study English by Choosing Topics that Interest You

One of the most important things to do is to study English using topics that you like. This will help motivate you because you will also be learning about a topic you find interesting while you study English.

 درباره : دامنه لغات , درك مطلب , مقالات انگليسي ,
بازدید : 80
[ چهارشنبه 06 خرداد 1394 ] [ چهارشنبه 06 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Learning English (or any language for that matter) is a process. You are continually improving your English and the following "How to" describes a strategy to make sure that you continue to improve effectively.

Difficulty: Average

Time Required: Varies

Here's How:

 1. Remember that learning a language is a gradual process - it does not happen overnight.
 2. Define your learning objectives early: What do you want to learn and why?
 3. Make learning a habit. Try to learn something every day. It is much better to study (or read, or listen to English news, etc.) 10 minutes each day than to study for 2 hours once a week.
 4. Remember to make learning a habit! If you study each day for 10 minutes English will be constantly in your head. If you study once a week, English will not be as present in your mind.
 5. Choose your materials well. You will need reading, grammar, writing, speaking and listening materials
 6. Vary your learning routine. It is best to do different things each day to help keep the various relationships between each area active. In other words, don't just study grammar.
 7. Find friends to study and speak with. Learning English together can be very encouraging.
 8. Choose listening and reading materials that relate to what you are interested in. Being interested in the subject will make learning more enjoyable - thus more effective.
 9. Relate grammar to practical usage. Grammar by itself does not help you USE the language. You should practice what you are learning by employing it actively.
 10. Move your mouth! Understanding something doesn't mean the muscles of your mouth can produce the sounds. Practice speaking what you are learning aloud. It may seem strange, but it is very effective.
 11. Be patient with yourself. Remember learning is a process - speaking a language well takes time. It is not a computer that is either on or off!
 12. Communicate! There is nothing like communicating in English and being successful. Grammar exercises are good - having your friend on the other side of the world understand your email is fantastic!
 13. Use the Internet. The Internet is the most exciting, unlimited English resource that anyone could imagine and it is right at your finger tips.

Tips:

 1. Remember that English learning is a process
 2. Be patient with yourself
 3. Practice, practice, practice


درباره : دامنه لغات , درك مطلب , مقالات انگليسي ,
بازدید : 82
[ چهارشنبه 06 خرداد 1394 ] [ چهارشنبه 06 خرداد 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

Introduction

In the USA, children start school when they are five or six years old. Depending on the state, schooling is compulsory until the age of 16 or 18. Children younger than five can go to a nursery school or preschool.

At the age of five or six, the children attend elementary school (also known as grade school or grammar school), which last six years. The fist year at elementary school is called kindergarten.

After elementary school, students attend middle school (also known as junior high school) for three years. Then they continue at high school. In some states, students have to stay in school until they are 18 years old. In other states they may leave school at 16 or 17 with parental permission.

Age

School

< 5

nursery school / preschool

5-11

elementary school

11-14

middle school / junior high school

14-18

high school / senior high school

When students in the USA say what year they are in, they usually use ordinal numbers, e. g. ‘tenth grade’. (In the UK students would use cardinal numbers, e. g. ‘year ten’.)

Classes

At elementary school pupils primarily learn how to read, write and count. There are about 20 to 30 pupils in one class.

At junior and senior high school, mandatory subjects are English, maths, biology, chemistry, physics, physical education and history. Schools also offer optional courses from which the students can choose, e. g. art, modern languages, computers. Physical education is a very important subject in the United States – many students participate in sports programs.

Gifted and talented students can take advanced courses in their schools or attend additional courses at community colleges in the afternoons or during the holidays. Often such courses are later acknowledged by universities, and can facilitate early graduation.

Grading Scale

In the USA (as in other English speaking countries) letter grades are used in reports.

 • A > 90 % (excellent)
 • B > 80 % (very good)
 • C > 70 % (improvement needed)
 • D > 60 % (close fail)
 • E > 50 % (fail)
 • F < 50 % (fail)

In general, only grades A to C are a 'pass' – a plus (+) or minus (-) might be added (e. g. A-, B+).

Different Kinds of Schools

Most students in the USA are enrolled in public schools. These are financed through taxes, so parents do not have to pay for their children's education. About 10 % of US students attend private schools, where parents have to pay a yearly fee.

Another option is homeschooling: approximately 1-2 % of parents in the USA educate their children at home. Some reasons for homeschooling are religious views, special needs (e. g. handicapped children), or problems in traditional schools (bullying, drugs etc.). However, there is also opposition to homeschooling claiming that the students have difficulties socializing with others, that homeschooling (often carried out by the parents) is of a poor academic quality and that (especially concerning religion) extremist views might be encouraged.

School Uniforms

It is not common for students in the USA to wear school uniforms, but many schools have dress codes telling students what kind of clothing is or is not allowed in school. Some schools (especially private schools) have started to require their students to wear school uniforms in order to improve school discipline and avoid 'fashion cliques'.درباره : دامنه لغات , درك مطلب , مقالات انگليسي ,
بازدید : 60
[ شنبه 26 ارديبهشت 1394 ] [ شنبه 26 ارديبهشت 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

Introduction

In this text you will find general information on the education system in the UK. As there are separate education systems in England, Scotland, Wales and Northern Ireland, the actual ages etc. might vary a little.

School in the UK is compulsory between the ages of five and sixteen. Children younger than five can go to a toddler group (accompanied by a parent), playgroup or nursery school.

Compulsory schooling begins at the age of five. Pupils first attend primary school, which lasts for six years. Often primary school in the UK is divided into infant school (the first two years) and junior school (the following 4 years).

After primary school, students go to secondary school until they are sixteen (practical emphasis) or 18 (secondary school with 6th form - academic emphasis).

The school year consists of three terms. Students have about 12-13 weeks of holiday per school year.

Age

School

< 5

nursery school

 

5-11

primary school

oder

5-7

infant school

7-11

junior school

 

11-18

secondary school with 6th form

oder

11-16

secondary school

16-18

6th form college

When students in the UK say what year they are in, they usually use cardinal numbers, e. g. ‘year ten’. (In the USA, students would use ordinal numbers, e. g. ‘tenth grade’.)

Classes

At primary school, classes run Monday to Friday from about 9 a.m. to 3 p.m. There are usually between 25 and 35 pupils in one class. They primarily learn how to read, write and count. They also learn something about their country and about religion and they begin to study their first foreign language.

At secondary school, classes also run Monday to Friday, but are usually from about 8.45 to 3.30. Typical mandatory subjects are English, maths, natural sciences (biology, physics, chemistry), modern languages (French, German, Spanish), religion, citizenship, physical education, information and communication technology, geography and history. Apart from these, schools also offer optional courses from which their students can choose. At the age of sixteen, students usually sit several exams and decide whether they want to leave school or continue in a 6th form college.

Gifted and talented students can choose to enter for examinations early (one year or several terms) and then take additional courses in these or other subjects.

Grading Scale

In the UK (as in other English speaking countries) letter grades are used in reports.

 • A > 80% (excellent)
 • B > 70% (very good)
 • C > 60% (improvement needed)
 • D > 50% (close fail)
 • E > 40% (fail)
 • F < 40% (fail)

In general, only grades A to C are a 'pass'. Still, in the UK no student has to repeat a year – weak students can take extra lessons at school.

Different Kinds of Schools

Most students in the UK are enrolled in state funded schools. These are financed through taxes, so parents do not have to pay for their children's education. But there are also numerous private schools, also known as independent schools, where education is not free of charge.

Students can choose to attend a co-educational school or a single sex school.

School Uniforms

It is common for students in the UK to wear school uniforms. They consist of:

 • blazer or sweater with school logo
 • shirt and tie or polo shirt / t-shirt
 • dark trousers or dark skirt
 • black shoes

At some schools, students are required to wear a shirt and a tie, other schools only require a t-shirt or sweater. The colour of the uniform also depends on the school – blazer, sweater, trousers and skirt are usually blue, grey, green or brown.

Changed: 10th Dec 2010 19:39درباره : دامنه لغات , درك مطلب , مقالات انگليسي ,
بازدید : 69
[ شنبه 26 ارديبهشت 1394 ] [ شنبه 26 ارديبهشت 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

By Kenneth Beare

Here are some tips to improving English both in how your learn and via the internet.

1.     Remember that learning a language is a gradual process - it does not happen overnight.

2.     Define your learning objectives early: What do you want to learn and why? - Take this quiz to find out what kind of English learner you are.

3.     Make learning a habit. Try to learn something every day. It is much better to study (or read, or listen to English news, etc.) 10 minutes each day than to study for 2 hours once a week. - Take the English tip of the day newlsetter to help you.

4.     Choose your materials well. You will need reading, grammar, writing, speaking and listening materials - Beginners can use this starting English guide, intermediate to advanced learners can use this continue learning English guide.

5.     Vary your learning routine. It is best to do different things each day to help keep the various relationships between each area active. In other words, don't just study grammar.

6.     Find friends to study and speak with. Learning English together can be very encouraging. - Soziety can help you find friends to speak English over the inernet.

7.     Choose listening and reading materials that relate to what you are interested in. Being interested in the subject will make learning more enjoyable - thus more effective.

8.     Relate grammar to practical usage. Grammar by itself does not help you USE the language. You should practice what you are learning by employing it actively.

9.     Move your mouth! Understanding something doesn't mean the muscles of your mouth can produce the sounds. Practice speaking what you are learning aloud. It may seem strange, but it is very effective.

10.                        Be patient with yourself. Remember learning is a process - speaking a language well takes time. It is not a computer that is either on or off!

11.                        Communicate! There is nothing like communicating in English and being successful. Grammar exercises are good - having your friend on the other side of the world understand your email is fantastic!

12.                        Use the Internet. The Internet is the most exciting, unlimited English resource that anyone could imagine and it is right at your finger tips.

13.                        Be patient with yourself.

14.                        Practice, practice, practiceدرباره : دامنه لغات , درك مطلب , مقالات انگليسي ,
بازدید : 82
[ جمعه 04 ارديبهشت 1394 ] [ جمعه 04 ارديبهشت 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Dr. Martin Luther King, Jr. is famous for his courageous leadership in the fight to end racial segregation in mid 20th century America. He advocated civil disobedience, a nonviolent approach to defying the legal system that upheld segregation.

Dr. King is also remembered for his powerful sermons and speeches. This worksheet features a few examples of his words. The main source of these quotations is brainyquote.com.

Match the quote by Martin Luther King, Jr. with the comment or interpretation below. The first one has been matched for you.

The words of Martin Luther King, Jr.:

 

1. “Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.”

 

2. “I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear.”

 

3. “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. ”

 

4. “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.”

 

5. “Life's most urgent question is: what are you doing for others?”

 

6. “Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.”

 

7. “Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.”

***************

A. People should behave in a way that makes life better for their fellow humans.

 

B. This was clearly Dr. King's belief as he dedicated his life to speaking out against injustice.

 

C. In this analogy, darkness is to hate as light is to love.

 

D. Hating others hurts the hater.

 

E. Believing that one is right is no excuse for being in the wrong.

 

F. If you agree with this quote, you cannot feel completely safe when others are treated unfairly.

 

G. Behavior, not skin color, tells us what we should think of a person.

Quotations

See if you can answer the following questions about the meanings of quotations.

 

1. “A teacher is someone who talks in our sleep.”    Alfred E. Neuman

The point of this quote is that _______.

A. students dream about going to school
B. students don't pay attention in school
C. homework is relaxing
D. teachers shouldn't disturb students' naps

2. “A person who won't read has no advantage over one who can't read.”    Mark Twain

Twain is saying that _______.

A. reading isn't necessary
B. reading ability is nothing if it isn't used
C. he is a great author
D. you should learn how to read

3. “Too bad SpongeBob isn't here to enjoy SpongeBob not being here.”    Squidward

Squidward actually means that _______.

A. he misses SpongeBob
B. he likes SpongeBob's visits
C. he enjoys SpongBob's absense
D. he enjoys television

4. “Continuous effort - not strength or intelligence - is the key to unlocking our potential.”    Winston Churchill

Churchill really meant this because he was not a _______.

A. smoker
B. leader
C. farmer
D. quitter


5. “An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”    Mohandas Gandhi

Which statement or quote is similar to the above quote?

A. The pen is mightier than the sword.”   Edward Bulwer-Lytton
B. Actions speak louder than words.
C. Practice makes perfect.
D. “Courtesy is as much a mark of a gentleman as courage.”   Theodore Roosevelt

 

Quotations

See if you can answer the following questions about the meanings of quotations.

 

1. “Acting is all about honesty. If you can fake that, you've got it made.”    George Burns

Burns was  _______.

A. saying that he is honest
B. angry about what  actors do
C. a fake
D. making a joke

2. “If passion drives you, let reason hold the reins.”    Benjamin Franklin

This means that _______.

A. you should think before you act
B. avoid fast horses
C. do whatever you feel like doing
D. let someone else drive

3. “You must do the things you think you cannot do.”    Eleanor Roosevelt

This means that  _______.

A. we should fool ourselves
B. we are confused
C. we can't do all that much
D. we're capable of doing more than we realize

4. “Government's first duty is to protect the people, not run their lives.”    Ronald Reagan

Reagan wanted to _______.

A. have government solve all our problems
B. limit the power of government
C. shrink the military
D. eliminate all governments


5. “You aren't learning anything when you're talking.”    Lyndon B. Johnson

This means that it's important to _______.

A. talk louder
B. teach
C. help others.
D. listen to others

Sports Quotes

Complete each quote by writing the appropriate sport in the blank. Each sport below is only used once . Look for clues in the quotes to help you choose correctly.baseball    basketball    football    golf    hockey    skiing    soccer    tennis

 

1. “____________________ is a good walk spoiled.”    Mark Twain

 

2. “I let my racket do the talking. That's what I am all about, really. I just go out and win 
____________________ matches.”    Pete Sampras

 

3. “Sure, luck means a lot in ____________________. Not having a good quarterback is bad luck.”    Don Shula

 

4. “If God had wanted man to play ____________________, he wouldn't have given us arms.”    Mike Ditka


5. “It was a fun ride. I've enjoyed my time on the ice and I've enjoyed more and more people getting interested in the game of ____________________.”    Ron Francis


6. “____________________ combines outdoor fun with knocking down trees with your face.”    Dave Barry


7. “Little League ____________________ is a very good thing because it keeps the parents off the streets.”    Yogi Berra


8. “If all I'm remembered for is being a good ____________________ player, then I've done a bad job with the rest of my life.”    Isiah Thomasدرباره : دامنه لغات , درك مطلب ,
بازدید : 62
[ جمعه 04 ارديبهشت 1394 ] [ جمعه 04 ارديبهشت 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

Ask yourself weekly: What do I want to learn this week?

Asking yourself this question every week will help you stop and think for a moment about what is most important to you. It is easy to focus only on the current unit, grammar exercise, etc. If you take a moment to stop and set a goal for yourself every week, you will notice the progress you are making and, in turn, become more inspired by how quickly you are learning English! You will be surprised at how this feeling of success will motivate you to learn even more English.درباره : دامنه لغات , درك مطلب ,
بازدید : 53
[ جمعه 04 ارديبهشت 1394 ] [ جمعه 04 ارديبهشت 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

Tips:

1.      Be patient with yourself. It takes a while to learn how to speak English well. Remember to give yourself time and treat yourself well.

2.      Do everything everyday, but only do ten to fifteen minutes of the more boring tasks. If you want to improve listening skills, just listen to the radio fifteen minutes rather than an hour. Do ten minutes of grammar exercises. Never do too much English. It's better to do just a little bit every day rather than a lot only twice a week.

Make mistakes, make more mistakes and continue to make mistakes. The only way you will learn is by making mistakes, feel free to make them and make them often.

 1. Learn how to speak English about the things you like doing. If you enjoy speaking about the topic, it will be much easier for you to learn how to speak English well in a shorter amount of time.

What You Need

 1. Patience
 2. Time
 3. Willingness to make mistakes
 4. Friends who can speak English with you
 5. Books or internet resources in English


درباره : دامنه لغات , درك مطلب ,
بازدید : 46
[ جمعه 04 ارديبهشت 1394 ] [ جمعه 04 ارديبهشت 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

She burst into tears........ زد زیر گریه

Shed tear........ اشک ریختن

Cry slightly....... خیلی ارام گریه کردن

Disloyal......... بی وفا

It is crystal clear......... تابلوئه...کاملا واضح

 

She burst into tears........ زد زیر گریه

Shed tear........ اشک ریختن

Cry slightly....... خیلی ارام گریه کردن

Disloyal......... بی وفا

It is crystal clear......... تابلوئه...کاملا واضح

Don’t make a spectacle of your self.......... تابلو بازی در نیار

It is obviously to all........ همه میدونن

Man of house........ مرد خونه....مثلا خانوما میگن مرد خونه نیست

How nice....... چه خوب

Since that is the case......... حالا که اینجوریه

Jump in........ وسط حرف کسی پریدن

Weird thing..... حال عجیب

I heard from mouth of a horse......... از یه منبع موثق شنیدم

Thisworld........ این دنیا .....afterworld....... جهان آخرت

Underworld......... دنیای تبهکاران

Don’t do rascality..... پدر سوخته بازی در نیار

Be in the pink......... چاق و چله بودن.......سرحال و قبراق بودن

To be in the red...... بدهکار بودن..حساب منفی داشتن...بد حساب بودن

Be in the black......... موجودی داشتن...خوش حساب بودن

Catch someone red handed........ سر بزنگاه کسی را گرفتن...مچ کسی را گرفتن

White lie....... دروغ مصلحت آمیز

Get out of the red.......... از زیر بار قرض بیرون امدن

Red carpet........ پذیرایی مخصوص...جلوی کسی گاو کشتن

Rose-colored spectacles.......... عینک خوش بینی

In a brown study............ در عالم هپروت

To give someone the green light.............. چراغ سبز نشان دادن

Out of the blue.......... مثل عجل معلق

A white elephant....... گران...پر دردسر...بی خاصیت

Hey disloyal….dont you love me anymore? آهای بی وفا دیگه دوستم نداری

Here we go....... بزن بریم ...بسم ا

Come apart at seams........ از کوره در رفتن

Lend someone an ear...... دل به دل کسی دادن

Not hold a candle to someone........ به گرد پای کسی نرسیدن

Bark up the wrong tree...... سوراخ دعا را گم کردن

Be low man on the totem pole......... مثل خر لنگ بودن

In nothing flat...... به سرعت باد... مثل باد

In a flash........ مثل برق

See the writing on the wall........ نتیجه مثل روز ..مثل آفتاب روشن

Be green...... تازه کار بودن

Be wet behind the car........ ناشی بودن

Go to nuts and bolts.......... سراغ اصل مطلب رفتن

Have a green thumb.......... دست خوب داشتن

Chain smoker........ (کسی که سیگار پشت سیگار روشن میکنه)سیگاری قهار

spend money like water........ مثل ریگ پول خرج کردن

run arround like a chiken with its head cut off............ مثل مرغ سر کنده دور خود چرخیدن

be tough as nails....... مثل کوه استوار

like a bat out of hell....... مثل فشفشه

easy as pie.......... مثل آب خوردن

be sharp as tack................ تیز بودن

be like looking for a needle in a haystack............ توی کاهدان دنبال سوزن گشتن

quick as a wink........... به یک چشم به هم زدن

tell like it is............... روراست بودن....بی پرده حرف زدن

to play lyre in vain to an ass.......... یاسین به گوش خر خوندن

to rinse the prayer carpet......... جانماز آب کشیدن

be a hit below the belt.......... ضربه ناجوانمردانه

be a loner....... تک رو بودن

be a long shot........ تیری در تاریکی

cannot change a leopard`s spots......... آش کشک خالته

Drag one`s feet....... لفت دادن و کش دادن کار

Elbow one`s way in........... سرخر شدن

Face up to sth............ تن در دادن به کاری

Fair shake....... حق کسی را دادن

Fall apart......... از پا در آمدن

Fall down on the job.......... مثل خر تو گل ماندن

Feel fenced in.......... گیر افتادن

Feel hemmed in........ تو تله افتادن..گیر افتادن

Feel like a million bucks.............. مثل اینکه خدا دنیا رو بهش داده

Find middle ground....... میانه روی کردن

Flip out......... فیوزش پریده...طرف چت میزنه

Flow the tide........... همرنگ جماعت شدن..با باد حرکت کردن

Fly off the handle............. ترمز از دستش در رفت....خیلی عصبانی شد....قاط زد

Get ahead......... پیشرفت کردن

Get burned............ نقره داغ شدن

Get the show on the road........ دست به کار شدن

Give someone`s a piece of one`s mind.............. هر چی از دهنش در اومد گفت

Give someone the ax.............. از پشت به کسی خنجر زدن...بی خبر خنجرزدن

reward............ مژدگانی

touch me that..... اونو بده من

finishing touch....... حسن ختام

set the table.......... چیدن میز

help your self............. وقتی چیزی تعارف میکنیم بفرمایید

pick on somebody on your own size........ با یکی شوخی کن که هم قد خودت باشه

chewbreaking language........ زبان عامیانه

to kill somebody with kindness.............. دوستی خاله خرسه

he is a new money.......... آدم تازه به دوران رسیده

his days are numbered.......... پاش لب گوره

squeak throw a test .............. نمره ناپلئونی

kick the bucket.......... به درك واصل شدن

you have got bags underyour eyes............. زیر چشات پف کرده

cats eye........... شبرنگ

dream on.........( خواب دیدی خیر باشه (به حالت مسخره

cold sore........... تبخال

burn to a crisp........... جزغاله شدن

set somebody up.......... پاپوش درست کردن برای کسی

frame somebody

she married beneath......... با پایینتر از خودش ازدواج کرده

on me...... مهمون من

on my treat

roughneck......... گردن کلفت

giant idiot.......... نره خر

this idiot didn`t get what i said....... گاگول اصلا نفهمید من چی گفتم

they cannot handle it........... ظرفیتشو ندارن

dont be funny............ مزه نریز

i`ll get a charter.......... دربست میگیرم

go and fly a kite.......... برو بابا

I will recieve your benediction........ دعای خیر

U are adorable together........ واقعا برازنده هم هستید

you should be ashamed........ خجالت بکش از خودتدرباره : دامنه لغات ,
بازدید : 59
[ شنبه 15 فروردين 1394 ] [ شنبه 15 فروردين 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

I give U a point........ یه آوانس میدم بهت

He is off the record......... خودمونی

i had a narrow escape...... خطر از بیخ گوشم گذشت

we are now even...... حالا با هم بی حساب شدیم

 

I give U a point........ یه آوانس میدم بهت

He is off the record......... خودمونی

i had a narrow escape...... خطر از بیخ گوشم گذشت

we are now even...... حالا با هم بی حساب شدیم

that will be even........ اینجوری بی حساب میشیم

i kept telling you...........؟... هی بهت نگفتم

she gave me cold shoulder...... بهم بی محلی کرد

back at you......... اینم جوابت

you are dreaming....... دلت خوشه ها

dream on....... به همین خیال باش

have one...take one....... برای تعارف کردن میوه یاچیز دیگه

talk highly of someone.......... از کسی تعریف کردن

You are going too fun........ دیگه شورش رو در آوردیا

U r so behind...... خیلی شوتیا

dont idle your time...... وقتتو تلف نکن

moral lesson......... پیام اخلاقی

He charmed his way in my heart........... تو دلم جا باز کرده

You can be of no help....... از دستت کمکی بر نمیاد

I didn`t mean to upset you......... نمیخواستم ناراحتت کنم

talk highly of someone....... از کسی تعریف کردن

why did you discourage him.........؟ چرا زدی تو ذوقش

zid up....... دهنتو گل بگیر

I will show you some skill......... یه چشمه ای بهت نشون میدم

let settle it....... شر رو بخوابونیم

the situation is way out of control.......... کار از این حرفا گذشته

put some effort....... یه خودی نشون بده

get this straight to your ear.......... اینو خوب تو گوشت فرو کن

why do U make fun of me..........؟ مگه من شدم مسخره شما؟....چرا منو مسخره میکنی

U were saying......... داشتید میفرمودید

testtify against someone.......... بر علیه کسی شهادت دادن

U were a babe in the arm......... بچه بودی به سیب زمینی میگفتی دیبدمینی

That`s that....... همینی که هست

see someone off...... بدرقه کردن

U made me like dumy...... عروسکی بودم برات

when I say no i mean it........... وقتی میگم نه یعنی نه

Its a Guy thing..... مساله مردونس

Have U ever seen this side of him.....( تا حالا اون روشو دیدی(مثلا ادمای دو رو

u scared the wits out of me...... زهرمو آب کردی

U R so cheap..... خیلی پستی

U R bagged...... سوسک شدی

I wrote it by mistake........ دستم خط خورد

right on....... دمت گرم

strike a light........ بابا ایول دمت گرم...بزن قدش

no hard feeling........ آشتی آشتی

burry the hatches........ آشتی کردن

uncross with with U......... باهات قهرم

hackle & haggle on the price.......... چک و چونه زدن سر قیمت

bargain with someone over the price

big spender........ دست و دلباز

he is intelligent......... کله اش کار میکنه

he faced an obstacle......... سرش به سنگ خورد

he has a stony heart......... دلش از سنگه

I feel sad......... دلم گرفته

he has the habit of stealing.......... دستش کجه

he can earn his living.......... دستش به دهنش میرسه

I took a risk.......... دل به دریا زدم

he has dangerous political views.......... کله اش بوی قرمه سبزی میده

I desire to be with you.......... دلم هواتو کرده

I can do nothing.......... دستم به جایی بند نیست

I am broken these days.......... دستم تنگه

he was scared to death.......... بند دلش پاره شد

he came to his senses.......... حالش جا امد

I dont have the face to tell him.......... رویم نمیشه که بهش بگم

he is half-seas-over........... کله اش گرمه

he made a scene............ قیامتی بر پا کرد

he is no scholar........... چیزی بارش نیست

dont lose your hair........... دستپاچه نشو

play hard to get................ طاقچه بالا گذاشتن/ ناز کردن

get cute with............. سر کسی شیره مالیدن

I'm game ............... پایه ام

go dutch with.............. دنگی حساب کردن

on the house............ مجانی/ مفت/ به قول ایرانیا صلواتی

do time ............... آب خنک خوردن/ زندانی کشیدن

skip town............. جیم شدن

wouldn't be caught dead............... عمرا

till the cows come home

stick out like a sore thumb............. تابلو شدن

throw a monkey wrench in the works................. چوب لای چرخ کسی گذاشتن

give somebody your word................. قول شرف دادن

keep someone posted......... در جریان گذاشتن

Play ball with someone ........ دست به دست کسی دادن ، با کسی همکاری کردن

The coast is clear......... اوضاع روبراهه ، خبری نیست

Turn someone off........... حال کسی را گرفتن ، دلسرد کردن

All ears.............. سرا پا گوش بودن

bend over backwards to do something................ از جان مایع گذاشتن

Come down to earth............ از رویا بیروین آمدن ، واقع بین بودن

at six and sevens.............. سر در گم ، به هم ریخته ، آشفته

Sitting pretty................ در بهترین شرایط قرار داشتن

Let sleeping dog lie............. پا روی دم سگ (کسی) نگذاشتن ، دنبال دردسر نگشتن

[

The party is over............ دیگه بازی تموم شد

When the pigs fly............ وقت گل نی

white wash............. ماسمالی

put sb down................. کسی رو ضایع کردن

Making goof....................... سوتی دادن

have a golden touch....................... یعنی دست به هر چیزی می زنه طلا می شه

grin and bear it. ............... دندان روی جگر گذاشتن

come off one’s high horse.............. از خر شیطون پایین اومدن

take a leap in the dark...................... دل به در یا زدن

I have nothing to do with you ................... دیگه نه من نه تو

ask for sb's hands .................. تقاضای ازدواج کردن

اعداد در اصطلاحات

All in one......... همه با هم

All rolled up in one....... در یک آن به طور هم زمان

At one time......... یک زمانی...اون وقتها آن زمان

At one with someone...... هم عقیده بودن...یک حرف بودن

Back to square one.......... سر خانه اول...دوباره از صفر شروع کردن برگشتن

Dressed to the nines...... هفت قلم آرایش کرده بوددرباره : دامنه لغات ,
بازدید : 57
[ شنبه 15 فروردين 1394 ] [ شنبه 15 فروردين 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

For one thing........... اولا ...یکی اینکه

Forty winks....... چرت...خواب مختصر

Give three cheers for someone.......... هورا کشیدن ..تشویق کردن

Great one for something........... عشقش اینه که

Hundred to one shot/chance............ شانسش زیر صفر...شانس یک در هزار

 

For one thing........... اولا ...یکی اینکه

Forty winks....... چرت...خواب مختصر

Give three cheers for someone.......... هورا کشیدن ..تشویق کردن

Great one for something........... عشقش اینه که

Hundred to one shot/chance............ شانسش زیر صفر...شانس یک در هزار

In two minds about something......... دودل بودن

In two shakes of a lamb`s tail............ سه سوت...ایکی ثانیه

Kill two birds with one stone............ با یک تیر دو نشان زدن

New one on me........... تازگی داشتن..غیر منتظره بودن

Nine-day wonder........... جلب نظر میکنه اصطلاح برای چیزی که یه مدت

Nine times out of ten.......... اکثرا..اغلب

On all fours....... چهار دست و پا

On cloud nine.......... ذوق زده شدن

One and only........ عالیترین..بهترین

One and the same........ فرقی نمیکنه

One by one....... یکی یکی

One good turn deserves another.......... جبران کردن...از خجالت کسی در اومدن

one in a million........ بی همتا

one of the boys....... پای ثابت گروه...اصطلاحا میگیم ادم پایه

one of these days..... یکی از همین روزا

one of those days....... روز بدبیاری یا رو شانس نبودن

one of those things......... بدبیاری...بد شانسی

one ro two..... تعداد انگشت شمار

the one that got away....... قسر در رفتن

one`s lucky number comes up........... شانس در خانه کسی را زدن

one`s opposite number............ همتا ...هم ردیف

pull a fast one one someone......... کلاه کسی را برداشتن

put two and two together........... شصت کسی خبر دار شدن

quick one.......... نفسی تازه کردن

Seventh heaven......... در پوست خود نگنجیدن

A stitch in time saves nine......... علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

Ten to one....... به احتمال قوی ...احتمال ده بر یک

There are no two ways about it........... راه چاره دیگری وجود ندارد

Two can play game....... چیزی که عوض داره گله نداره

Two heads are better than one.......... هر سری یک فکری دارد

Two wrong don’t make a right........ خون رو با خون نمیشورن

Two`s company there`s a crowd........ دو تا خوب سه تا زیاد

Have a swallen head........ کله پر باد داشتن

Make someone`s blood boil......... خون کسی رو به جوش آوردن

Be at someone`s elbow....... تو دست و بال کسی بودن

Bite off more than one can chew......... لقمه بزرگ تر از دهان برداشتن

Be out of lunch.......... توی باغ نبودن

Be tickled pink............ قند توی دل کسی آب شدن

Beat the odds........... دل به دریا زدن

Count to ten........ (صلوات بفرست) هنگام عصبانی شدن

the ABC of sth ............. الفبای چیزی - مقدمات چیزی

be about to................ در آستانه کاری- در شرف اقدام به کاری

abrupt turns(in the road)..............( پیچ های تند(در جاده

his accent gave him away................ لهجه اش او را لو داد

accidents will happen.................... جلوی سوانح را نمی شود گرفت

of one's own accord.................... داوطلبانه -به میل خود

of no account........................... بی اهمیت- بی ارزش و اعتبار

there's no accounting for taste....................... هر کس سلیقه ای دارد

sb's achilles heel.................................... نقطه ضعف شخصی

act of God...................................... مشیت الهی

act/play fool ............................. دیوانه بازی در آوردن

actions speak louder than words.................... به عمل کار بر آید به سخن دانی نیست دو صد گفته چون نیم کردار نیست

add fuel to the fire......................... آتش را دامن زدن

add insult to injury.............. روی زخم کسی نمک پاشیدن.بد را بدتر کردن

that is my affair.................. به خودم مربوط است

after pnc's own heart................. دلخواه کسی- باب میل کسی

after you,please...................( اول شما بفرمایید!(در آستانه درب ورودی

against the grain....................... بر خلاف میل یا آرزوی شخصی

be against the grain..................... مایه دردسر بودن- نگران کننده بودن

habies in the world........................ افراد ساده و معصوم

a baby in arms....................( بچه بغلی(کنایه از افراد بی تجربه و نابالغ

like the back of abus.................. خیلی زشت و بد ترکیب

on one's back................... مریض- بستری

back out..................... شانه خالی کردن-زیر قول زدن

back stairs..................... غیر مستقیم-غیر رسمی

backroom boys.................. اهل مطالعه- اهل تحقیق

a bad workman blames his tools.................. عروس نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است

stop hemming and hawing around................... اینقدر من و من نکن

in a mad rush................ هول هولکی- با عجله

that is that....................... همین و بس

a bird of ill omen............. آدم بد قدم

his name is mud...................... اسمش بد در رفته

to some extend ................ تا حدودی

where there is a will,there is a way........... کار نشد نداره

Behave yourself........... مودب باش

Shame on you........... خجالت بکش

No waves are made.................. آب از آب تکون نمی خوره

Sorry excuse................ عذر بدتر از گناه

Don not get on my bad side.............. آن روی منو بالا نیار

he let it slip................. از دهنش در رفت

rack your brain................... به مغزت فشار بیار

Keep under your hat .............. به کسی نگیا

knock my socks off........... کفم برید

Go fly a kite............... بزن به چاك

in the hole................... هشتش گروی نهشه

Shake a leg................ بجنب-عجله کن

dead and buried ............... هفت کفن پوسانده

with a high hand........................... پر فیس و افاده

have ( got ) mixed feeling.................. بر سر دو راهی گیر کردن

no pains no gains....................... نابرده رنج گنج میسر نمیشود

nothing venture ,nothing gain.......................... برای رسیدن به چیزی که میخواهی باید ریسک کنی

Let bygones be bygones .............................. گذشته ها گذشته، بیا گذشته رو فراموش کن

pile on the agony .................. ننه من غریبم در اوردن

a shoulder to cry on ..................... سنگ صبور ، همدرد

اندامهای بدن در اصطلاحات

heart to heart talk........ گفتگوی صمیمانه

putting our heads together....... فکر های خود را روی هم ریختن

learn by heart...... از حفظ کردن...از بر کردن

the answer is right under your nose....... جواب مثل روز روشنه

hit the nail on the head......... تو خال زدن

see eye to eye....... هم دل بودن..هم عقیده بودن

have one`s nose in the book........... دائم سرش تو کتاب است

took the words out of my mouth........ سخن از زبان من گفتندرباره : دامنه لغات ,
بازدید : 49
[ شنبه 15 فروردين 1394 ] [ شنبه 15 فروردين 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

getting to the heart of the matter.......... دست روی اصل مطلب گذاشتن

be all thumb........ دست پا چلفتی بودن

make no bones about it.......... رك و پوسکنده گفتن

there is more to the matter than meets the eye........... مسئله پیچیده تر از اونه که میبینیم

the matter in hand........... موضوع مورد بحث

turn a blind eye......... نادیده گرفتن..چشم پوشی کردن

 

getting to the heart of the matter.......... دست روی اصل مطلب گذاشتن

be all thumb........ دست پا چلفتی بودن

make no bones about it.......... رك و پوسکنده گفتن

there is more to the matter than meets the eye........... مسئله پیچیده تر از اونه که میبینیم

the matter in hand........... موضوع مورد بحث

turn a blind eye......... نادیده گرفتن..چشم پوشی کردن

make head or tail of something........... سر در آوردن از چیزی

get off your chest............. خود را خالی کردن دق دل

off hand...... فی البداهه....سر ضرب

Tell something straight from the shoulder........ بدون رودربایستی گفتن

To earmark something for this end........ اختصاص دادن برای این هدف

Take fresh heart at something........ به چیزی دلگرم شدن..به چیزی دل بستن

Be a heartening development............ پیشرفت دلگرم کننده...چشمگیر

Eat one`s heart out........ غصه چیزی را خوردن

Take the responsibility on one`s shoulder........... مسئولیت چیزی رو به عهده گرفتن

The Achilles` heel of something......... نقطه ضعف چیزی...پاشنه آشیل

Take heart....... دلگرم شدن... جرات کردن

Put one`s best foot forward............ زیاد هر چه سریعتر ..با سرعت

Heart of the matter......... جان کلام...لب مطلب

Have some ideas in my head........... یه فکرایی دارم

Keep one`s fingers crossed............. انشاله خدا کنه

اصطلاحات راجع به زمان، بسیار ساده ولی کاربردی

In no time....... آنی

Times without number...... پی در پی..بی شمار

Take your time..... عجله نکن

The other day..... چند روز قبل

It was high time....... وقت اون رسیده..دیگه وقتشه

When the time was ripe...... در وقت مناسب/مقتضی

For the time being..... حال حاضر در

In the short run........ در کوتاه مدت

In the long run......... دراز مدت در

Time alone will tell....... آینده معلوم میکنه

One of these days...... همین روزا ...به زودی

At the eleventh hour........ درآاخرین لحظه

Once in a blue moon...... خیلی به ندرت

Every now and then........ هر از گاهی

Work against the clock..... به کوب کار کردن

At your earliest convenience........ در اولین فرصت

Time and again....... چندین بار...بارها

Every other day............ یک روز در میان

Time presses...... وقت تنگ است

Spare time........ وقت آزاد...اوقات فراغت

Time is up....... وقت تمام است

In the nick of time....... سر بزنگاه

fineاست و معمولا همه در جواب میگن how are uیکی از ساده ترین سوالهایی که در طول روز از ما پرسیده میشه

ولی آیا جواب دیگه ای وجود نداره؟ thanks

زمانی که شما احساس خوبی میکنید

How are you

in the pink

I feel exellent

I feel great

I feel marvelous

All the systems go well

Everything in the garden is lovely

Over the moon

On the top of the world

I`m having the time of my life

In seventh heaven

As right as rain

وقتی شما عادی هستید و احساس خاصی ندارید

How R U

Surviving

Hanging in there

So So

Alive and kicking........ ای رنده ایم

Could be better

Decent

وقتی احساس خوبی ندارید یا ناراحت هستید

How R U

I feel blue

I feel low

I feel lousy

I`m having one of those days

I`m not feeling well

Could be worse

وقتی شما احساس خستگی میکنید

How R U

Im dead on my feet

exhausted

I feel like a bus ran over me

Im wipped out

Im dog tired

Im dead tired

وقتی شما احساس نگرانی میکنید

How R U

In the jam

In the soup

between the devil and deep sea

Anxious

ولی جمله های دیگه ای هم وجود I thinkبرای ابراز عقیده چند تا جمله و راه بلدید؟ هر وقت از شما سوالی میشه اکثرا میگید

دارند :

In my book

Im of the opinion that

In my point of view

I express the idea that

I feel strongly that

In my estimation

It`s important........ مهمه که

It is of capital importance...... مهم در راس مسائل

It is of crucial importance

I pot significant

One is important is that........ خیلی مهمه اینه که یه چیزی که

to the best of my knowledge......... میدونم تا اونجایی که

 

His/Her cake is dough

دستش نمک نداره

I felt like a fool

سنگ رو یخ شدمدرباره : دامنه لغات ,
بازدید : 57
[ شنبه 15 فروردين 1394 ] [ شنبه 15 فروردين 1394 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

  ebullient

joyously unrestrained

EXAMPLE SENTENCE:

The piece opened with ebullient bursts of energy and color that scampered over harmonica drones played by one or more members.
New York Times (May 10, 2010)

 

  eclectic

selecting what seems best of various styles or ideas

EXAMPLE SENTENCE:

A former student of fine art, Mr Scruff's eclectic selections are accompanied by animations of the trademark "potato people" who humorously narrate his musical journey.
The Guardian (Aug 13, 2011ادامه مطلب

درباره : دامنه لغات ,
بازدید : 101
[ شنبه 23 اسفند 1393 ] [ شنبه 23 اسفند 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

inaudible

(adj.) not able to be heard

The signals were inaudible when the fans began to cheer.

incessant

(adj.) constant and unending

The mother gave in to the child after her incessant crying.

Incessant rain caused the river to flood over its banks.

inchoate

(adj.) not yet fully formed; rudimentary

The inchoate building appeared as if it would be a fast-food restaurant.

The outline of the thesis was the inchoate form of a very complexادامه مطلب

درباره : دامنه لغات ,
بازدید : 50
[ شنبه 09 اسفند 1393 ] [ شنبه 09 اسفند 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

Pronouncing every word correctly leads to poor pronunciation! Good pronunciation comes from stressing the right words - this is because English is a time-stressed language.

Difficulty: Hard

Time Required: Varies

Here's How:ادامه مطلب

درباره : دامنه لغات , درك مطلب , مقالات انگليسي ,
بازدید : 55
[ دوشنبه 04 اسفند 1393 ] [ دوشنبه 04 اسفند 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

I am often surprised at how focusing on the "stress - timed" quality of English helps students improve their pronunciation skills. Students often focus on pronouncing each word correctly and therefore tend to pronounce in an unnatural manner. By focusing on the stress - timed factor in English - the fact that only principal words such as proper nouns, principal verbs, adjectives and adverbs receive the "stress" - students soon begin sounding much more "authentic" as the cadence of the language begins to ring true. The following lesson focuses on raising awareness of this issue and includes practice exercises.

Aim: Improving pronunciation by focusing on the stress - time nature of spoken English

Activity: Awareness raising followed by practical application exercises

Level: Pre - intermediate to upper intermediate depending on student needs and awareness

Outline:ادامه مطلب

درباره : دامنه لغات , درك مطلب , مقالات انگليسي ,
بازدید : 68
[ دوشنبه 04 اسفند 1393 ] [ دوشنبه 04 اسفند 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

By: Louisa Moats, Carol Tolman

 

Researchers have identified three kinds of developmental reading disabilities that often overlap but that can be separate and distinct: (1) phonological deficit, (2) processing speed/orthographic processing deficit, and (3) comprehension deficit.

 

Researchers have made considerable progress in understanding all types of reading disabilities (Fletcher et al., 2007). For purposes of research, "reading impaired" children may be all those who score below the 30th percentile in basic reading skill. Among all of those poor readers, about 70-80 percent have trouble with accurate and fluent word recognition that originates with weaknesses in phonological processing, often in combination with fluency and comprehension problems. These students have obvious trouble learning sound-symbol correspondence, sounding out words, and spelling. The term dyslexic is most often applied to this group.

Another 10-15 percent of poor readers appear to be accurate but too slow in word recognition and text reading. They have specific weaknesses with speed of word recognition and automatic recall of word spellings, although they do relatively well on tests of phoneme awareness and other phonological skills. They have trouble developing automatic recognition of words by sight and tend to spell phonetically but not accurately. This subgroup is thought to have relative strengths in phonological processing, but the nature of their relative weakness is still debated by reading scientists (Fletcher et al, 2007; Katzir et al., 2006; Wolf & Bowers, 1999). Some argue that the problem is primarily one of timing or processing speed, and others propose that there is a specific deficit within the orthographic processor that affects the storage and recall of exact letter sequences. This processing speed/orthographic subgroup generally has milder difficulties with reading than students with phonological processing deficits.

Yet another 10-15 percent of poor readers appear to decode words better than they can comprehend the meanings of passages. These poor readers are distinguished from dyslexic poor readers because they can read words accurately and quickly and they can spell. Their problems are caused by disorders of social reasoning, abstract verbal reasoning, or language comprehension.

Subtypes of Reading Disability

Researchers currently propose that there are three kinds of developmental reading disabilities that often overlap but that can be separate and distinct:

 1. Phonological deficit, implicating a core problem in the phonological processing system of oral language.
 2. Processing speed/orthographic processing deficit, affecting speed and accuracy of printed word recognition (also called naming speed problem or fluency problem).
 3. Comprehension deficit, often coinciding with the first two types of problems, but specifically found in children with social-linguistic disabilities (e.g., autism spectrum), vocabulary weaknesses, generalized language learning disorders, and learning difficulties that affect abstract reasoning and logical thinking.

If a student has a prominent and specific weakness in either phonological or rapid print (naming-speed) processing, they are said to have a single deficit in word recognition. If they have a combination of phonological and naming-speed deficits, they are said to have a double deficit (Wolf & Bowers, 1999). Double-deficit children are more common than single-deficit and are also the most challenging to remediate. Related and coexisting problems in children with reading disabilities often include:

 • faulty pencil grip and letter formation;
 • attention problems;
 • anxiety;
 • task avoidance;
 • weak impulse control;
 • distractibility;
 • problems with comprehension of spoken language; and
 • confusion of mathematical signs and computation processes.

About 30 percent of all children with dyslexia also have attention deficit hyperactivity disorder (ADHDدرباره : دامنه لغات , درك مطلب , مقالات انگليسي ,
بازدید : 49
[ جمعه 10 بهمن 1393 ] [ جمعه 10 بهمن 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

feel awful.

.حالم بده

I feel like hell.

.حالم خیلی بده

I feel sick.

حالم بهم می خوره. / تهوعدارم.

I feel queasy.

تهوع دارم.

I feel like throwing up.

می خوام بالا بیارم.

My voice is cracking/hoarse/husky.

صدام گرفته است.

I"ve sprained my wrist.

مچم دررفته است.

I"ve broken my leg.

پام شکسته.

I"ve fractured my leg.

.پام شکسته

My leg had a hairline fracture.

پام موبرداشته.

My arm is in plaster.

دستم تو گچه.

MY arm is in a cast.

دستم تو گچه.

I"m near sighted.

چشمم نزدیک بین است.

My eyes are astigmatic.

چشمام آستیگمات است

My vision is blurred.

دیدم تار است.

Which grade are you in ?

کلاس چندمی ؟

What year are you in?

سال چندمی

I"m in the third year.

سال سومم.

I"m a freshman.

سال اولم.

I"m a sophomore.

سال دومم.

I"m a junior.

سال سومم.

I"m a senior.

سال چهارمم.

What"s your major?

چه رشته ای هستی ؟

My major is Medicine.

.رشته ام پزشکی هست

To take up a major

انتخاب رشته

I"m going to take up medicine.

می خوام پزشکی انتخاب کنم (بزنم).

I had to adopt out.

مجبور بودم ترک تحصیل کنم.

My father has a high-school diploma.

بابام دیپلم داره

 درباره : دامنه لغات , مكالمه ,
بازدید : 44
[ جمعه 10 بهمن 1393 ] [ جمعه 10 بهمن 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

In His Exalted Name

EFL Learners' Types of Oral Errors

and

 Teachers' Preferences For Correction

 

By:

Morteza Ahmady Gohari

Winter 1387

 

Abstract

Error correction has so far been dealt with in teaching English as a foreign language. Generally the role of this issue been restricted to teachers; however, a new wave of research has started to seek learner's opinions towards error correction. The process of error occurrence is inevitable in learning a language and knowing how to deal with it and how to provide appropriate feedback has always been the subject of investigation. The present study seeks to find out the role of error correction in EFL classroom and how much teachers care for error correction in oral context and what types of errors they consider to be corrected and what methods of correction they use. It also aims at finding about the learner's attitude towards error correction. It tries to investigate how best errors can be treated. It deals primarily with pedagogical applications for error analysis and error correction and is addressed to foreign and second language teachers.

 

Key words: error, mistake, error, correction, error analysis.

 ادامه مطلب

درباره : دامنه لغات , درك مطلب , مقالات انگليسي ,
بازدید : 55
[ جمعه 10 بهمن 1393 ] [ جمعه 10 بهمن 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

ERRORS_ CORRECT THEM OR NO?!

By:Azimeh Najafi Sayyar

Fars

Jahrom

Farzanegan Pre-University Center

 

Esfand 1387


Abstract

One of the most frequent questions asked by teachers is: “When, where and how should I correct the learners’ errors?”

Error correction is regarded as one of the most crucial aspects of classroom management that needs considerable skill and a careful policy on the part of the teacher. And for learners, error correction is part of the process of recognizing their errors and having confidence to try again in speaking abilities.

Recently, there has been a debate about the significance of error correction in the classroom. Some argue that since in acquiring the mother tongue, a child hardly takes notice of parental correction, and since adults follow a similar process in learning a second or foreign language, correction by teacher is of dubious value. On the contrary, many believe that error correction is an expected role for the teacher in foreign language situations where there’s little exposure to English.
ادامه مطلب

درباره : دامنه لغات , درك مطلب , مقالات انگليسي ,
بازدید : 72
[ جمعه 10 بهمن 1393 ] [ جمعه 10 بهمن 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

foster

(v.) encourage; nurture; support

A good practice routine fosters success.

After the severe storm the gardener fostered many of his plants back to

health.

fractious

(adj.) rebellious; apt to quarrelادامه مطلب

درباره : دامنه لغات ,
بازدید : 49
[ شنبه 13 دي 1393 ] [ شنبه 13 دي 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

فهرست افعال بی‌قاعده (نامنظم)

در جدول زیر مهمترین و رایجترین افعال بی‌قاعده به همراه معنی آنها آورده شده است. بدیهی است تعداد افعال یاد شده بیشتر از این مقدار است، اما چون یادگیری آنها برای زبان‌آموزان چندان الزامی نیست، از ذکر آنها خودداری شده است.

مصدر

گذشته ساده

اسم مفعول

معانی اصلی

arise

arose

arisen

برخاستن، بلند شدن، رخ دادن

awake

awoke

awoken

بیدار کردن، بیدار شدن

be

was, were

been

بودن، وجود داشتن

beat

beat

beaten

زدن، شکست دادن

become

became

become

شدن، درخور بودن

begin

began

begun

آغاز کردن، آغاز شدن

bend

bent

bent

خم کردن، خم شدن

bet

bet

bet

شرط بستن

bid

bid

bid

پیشنهاد دادن

bite

bit

bitten

گاز گرفتن

blow

blew

blown

دمیدن، وزیدن

break

broke

broken

شکستن، قطع کردن

bring

brought

brought

آوردن، موجب شدن

broadcast

broadcast

broadcast

منتشر کردن، اشاعه دادن

build

built

built

ساختن، بنا کردن

burn

burned/burnt

burned/burnt

سوختن، سوزاندن

buy

bought

bought

خریدن

catch

caught

caught

گرفتن، بدست آوردن

choose

chose

chosen

انتخاب کردن، گزیدن

come

came

come

آمدن، رسیدن

cost

cost

cost

ارزیدن، ارزش داشتن

cut

cut

cut

بریدن، زدن، چیدن

deal

dealt

dealt

معامله کردن، رفتار کردن

dig

dug

dug

کندن، حفر کردن، کاوش کردن

do

did

done

انجام دادن، (عمل) کردن

draw

drew

drawn

کشیدن، ترسیم کردن

dream

dreamed/dreamt

dreamed/dreamt

خواب دیدن، رویا دیدن

drink

drank

drunk

آشامیدن

drive

drove

driven

راندن، بردن

eat

ate

eaten

خوردن

fall

fell

fallen

افتادن، پایین آمدن

feel

felt

felt

احساس کردن، لمس کردن

fight

fought

fought

جنگ کردن، نزاع کردن

find

found

found

پیدا کردن

fly

flew

flown

پرواز کردن

forget

forgot

forgotten

فراموش کردن

forgive

forgave

forgiven

بخشیدن، عفو کردن

freeze

froze

frozen

منجمد شدن، یخ بستن

get

got

gotten

گرفتن، بدست آوردن

give

gave

given

بخشیدن، دادن (به)

go

went

gone

رفتن، رهسپار شدن

grow

grew

grown

رشد کردن، بزرگ شدن، روئیدن

hang

hung

hung

آویختن، آویزان کردن، به دار آویختن

have

had

had

داشتن

hear

heard

heard

شنیدن

hide

hid

hidden

پنهان کردن، پنهان شدن

hit

hit

hit

زدن، خوردن به

hold

held

held

نگهداشتن، گرفتن

hurt

hurt

hurt

آزردن، آسیب زدن (به)

keep

kept

kept

نگاه داشتن، محافظت کردن

know

knew

known

دانستن

lay

laid

laid

گذاشتن، نهادن، نصب کردن

lead

led

led

رهبری کردن، بردن، هدایت کردن

learn

learned/learnt

learned/learnt

آموختن، یاد گرفتن

leave

left

left

ترک کردن، واگذاردن

lend

lent

lent

وام دادن، قرض دادن

let

let

let

گذاشتن، اجازه دادن

lie

lay

lain

دراز کشیدن

lose

lost

lost

گم کردن، از دست دادن

make

made

made

درست کردن، ساختن

mean

meant

meant

معنی دادن

meet

met

met

ملاقات کردن، مواجه شدن (با)

pay

paid

paid

پرداختن، پول (چیزی را) دادن

put

put

put

گذاشتن

read /ri:d/

read /red/

read /red/

خواندن

ride

rode

ridden

سوار شدن، سواری کردن

ring

rang

rung

زنگ زدن

rise

rose

risen

برخواستن، بالا رفتن، طلوع کردن

run

ran

run

دویدن، روان شدن، گریختن

say

said

said

گفتن

see

saw

seen

دیدن

sell

sold

sold

فروختن، به فروش رفتن

send

sent

sent

فرستادن

shoot

shot

shot

تیر یا گلوله زدن (به)، تیراندازی کردن

show

showed

showed/shown

نشان دادن

shut

shut

shut

بستن، بسته شدن

sing

sang

sung

(آواز) خواندن

sink

sank

sunk

غرق شدن

sit

sat

sat

نشستن، نشاندن

sleep

slept

slept

خوابیدن

speak

spoke

spoken

صحبت کردن، حرف زدن

spend

spent

spent

خرج کردن

stand

stood

stood

ایستادن، تحمل کردن

swim

swam

swum

شنا کردن

take

took

taken

گرفتن، بردن، خوردن برداشتن

teach

taught

taught

آموختن، یاد دادن

tear

tore

torn

پاره کردن، پاره شدن

tell

told

told

گفتن

think

thought

thought

فکر کردن، گمان کردن

throw

threw

thrown

پرت کردن، انداختن

understand

understood

understood

فهمیدن

wake

woke

woken

بیدار کردن، بیدار شدن

wear

wore

worn

پوشیدن، بر تن داشتن

win

won

won

پیروز شدن، بردن

write

wrote

written

نوشتن

 
 


درباره : دامنه لغات ,
بازدید : 55
[ دوشنبه 08 دي 1393 ] [ دوشنبه 08 دي 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Helping


در این پست جملاتی در زبان انگلیسی بیان شده است که برای دادن پیشنهاد کمک به کار می­ رود.

 

A: اگر قصد داشته باشیم به دوستی که در حال انجام کاری است، پیشنهاد کمک بدهیم عبارت های زیر به کار می­ رود.

 

1- کمک می­ خواهی؟

(Do you) want any help?

 

2- کمک لازم داری؟

(Do you) need any help?

 

3- می­ تونم کمک کنم؟

Can I help?                     

 

4- می­ت ونم کمکت کنم؟

Can I give you a hand?

 

B: برای دادن پاسخ مثبت به پیشنهاد کمک از عبارات زیر استفاده می­ شود:

 

5- بله اگر زحمتی نیست.

Yes, if it’s no trouble.

 ادامه مطلب

درباره : دامنه لغات , مكالمه ,
بازدید : 48
[ شنبه 22 آذر 1393 ] [ شنبه 22 آذر 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Ramadan


در این پست 20 جمله و اصلاح انگلیسی مربوط به ماه رمضان و روزه گرفتن، بیان شده است.

 

1- چقدر راجع به رمضان می دانید؟

How much do you know about Ramadan?

 

2- این ماه مقدس ترین و مبارک ترین ماه اسلامی به شمار می ­رود.

It is considered the most venerated and blessed month of the Islamic year.

 

3- بارزترین عمل این ماه، روزه گرفتن در طول روز است.

The most prominent activity of this month is the daytime fasting.

 

4- در ماه مقدس رمضان، مردم باید از چه چیزهایی پرهیز کنند؟

What should people avoid in the Holy Month of Ramadan?

 

5- در طول ماه مبارک رمضان، مسلمانان تمام دنیا از خوردن، آشامیدن و سایر نیازهای جسمانی در طول روز خودداری می­ کنند.

During the blessed month of Ramadan, Muslims all over the world abstain from food, drink, and other physical needs during the daylight hours.

 
ادامه مطلب

درباره : دامنه لغات , مكالمه ,
بازدید : 56
[ شنبه 22 آذر 1393 ] [ شنبه 22 آذر 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Apologizing


در این پست جملات مورد نیاز برای عذرخواهی کردن در موارد مختلف، ارائه شده است.

 

ساده ترین عبارت برای عذرخواهی کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی عبارات Sorryو یا I’m Sorryمی باشد. که در پاسخ به آن می توان از این عبارات استفاده نمود. اشکالی ندارد- عیبی ندارد : It’s okو یا مهم نیست: Never mind

 

1- واقعا متأسفم.

I’m really sorry

 

2- خیلی متأسفم.

I’m awfully sorry

 

3- خیلی خیلی متأسفم. (شکل قوی عذرخواهی)

I’m really awfully sorry.

 

4- اهمتی ندارد. (برای پاسخ به عذرخواهی)

It doesn’t matter.

 

5- اشکالی نداره. این چیزها پیش میاد.

It’s ok. These things happen.

 
ادامه مطلب

درباره : دامنه لغات , مكالمه ,
بازدید : 62
[ شنبه 22 آذر 1393 ] [ شنبه 22 آذر 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Music


در این پست 20 جمله اساسی در ارتباط با موسیقی و ابزار آلات موسیقی عنوان شده است.

 

1- چه نوع موسیقی دوست داری؟

What kind of music do you like?

 

2- موسیقی پاپ را به موسیقی راک ترجیح می دهم.

I prefer pop music to rock music.

 

3- به انواع مختلف موسیقی گوش می دهم، از قبیل موسیقی کلاسیک، موسیقی محلی و جاز.

I listen to different sorts of music, including classical music, folk music and jazz.

 

4- عاشق موسیقی ام.

I’m a music lover.

 

5- موزارت آهنگ ساز (موسیقی دان) محبوب من است. عاشق کارهایش هستم.

My favorite musician is Mozart. I love his works.

 ادامه مطلب

درباره : دامنه لغات , مكالمه ,
بازدید : 62
[ شنبه 22 آذر 1393 ] [ شنبه 22 آذر 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]
.: Weblog Themes By graphist :.

:: تعداد صفحات : 7 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد

درباره وبلاگ

مشخصات نویسنده غلامعلی عباسی درباره : غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم . این وبلاگ دفتر یادداشت بنده محسوب می کردد . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر من مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده و با علاقه مندان زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . اطمینان کامل دارم که انتقادات و ایرادهای بیشماری متوجه این وبلاگ می تواند باشد ولی بنده به عنوان مدیر این وبلاگ در بهبود این کار انتظار راهنمایی و پیشنهاد از طریق دوستداران زبان و اهل فن را دارم . تا حد ممکن منابع اعلام میگردد . امیدوارم مورد قبول و پسند همكاران ارجمند و دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .

موضوعات
زبان دبيرستان
آموزش زبان انگليسي
مقالات
مطالب خواندني
حافظه
روش مطالعه
شعر انگلیسی
سخنان بزرگان
اصطلاحات انگلیسی
انگلیسی برای سطح مبتدی
آمار سایت
بازديدهاي امروز : 139 نفر
بازديدهاي ديروز : 249 نفر
كل بازديدها : 334,036 نفر
بازدید این ماه : 617 نفر
بازدید ماه قبل : 3,668 نفر
کل نظرات : 3 عدد
كل مطالب : 2128 عدد
كل اعضا : 11 عدد
افراد آنلاین : 1 نفر