close
تبلیغات در اینترنت
گرامر درس به درس اول نظري

آموزش زبان انگلیسی
بانک سوالات دبیرستانی - مقالات آموزشی و مطالب مفید آپدیت روزانه نود 32 بانك مقالات كنكوري و روش مطالعه
قالب وبلاگ
جستجو

 

جمله معلوم جمله ای است که در آن تاکید روی کننده کار ( فاعل ) باشد ، به عبارت دیگر فاعل در آغاز جمله قرار می گیرد :

Ali washed the car .             

  علی ماشین را شست

جمله مجهول جمله ای است که در آن تاکید روی مفعول باشد . به عبارتی دیگر جمله با مفعول آغاز شود The car waswashed     

     ماشین شسته شد

ساختار جملات مجهول :

  مفعول  +  am / is / are + P.P

1) زمان حال ساده :

 

A cake is made every afternoon .

  The letters are posted every Tuesday .

مفعول + was / were + P.P

2) زمان گذشته ساده :

 

A new hospital was built last year .

Two books were bought yesterday .

 

3) زمان آیند ساده :

مفعول + will be + P.P

 


This building will be completed next month .

The bicycle can be repaired.

مفعول + فعل کمکی + be  + P.P

4 ) جملات دارای افعال کمکی :

 

The cars must be parked out of the building .

This plane can be repaired by engineers .

5) زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) :

مفعول + have/has  + been + P.P

 

The film has been shown .

The rooms have been cleaned .

6) زمان گذشته کامل ( ماضی بعید ) :

مفعول + had + been + P.P

 

The dishes had been washed before we arrived .

  

نکته 1 ) در جملات مجهول می توان با به کار بردن حرف اضافه byهمراه فاعل (اسم یا ضمیر ) در انتهای جمله به کننده کار ( فاعل ) اشاره کرد .

The room was cleaned by Ali / him .

 درباره : گرامر عمومي زبان , گرامر درس به درس اول نظري , گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 67
[ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

  صفت تفضيلي برتر

اگر صفت چند بخشي باشد از اين ساختار استفاده مي کنيم:

More + صفت چند بخشي + than

 

 

1. This problem is............than that problem.

a) more difficult *
b) difficult
c) as difficult as
d) the most difficult
 

 

 

2. This garden is ............ than his garden.

a) beautiful
b) as beautiful
c) more beautifully
*d) more beautiful

در اين تست از قسمت c نمي توان استفاده کرد، چون فعل تفضيلي است و ما اينجا باغ را تفضيل مي کنيم نه فعل را.  

 

 

3. A chair is ............. than a bench.

a) comfortable
b) as comfortable
c) more comfortable
d) more comfortable *
 

 

 

4. A watch is ............... than a pen.

a) expensive
b) as expensive as
c) more expensive *
d) more expensive
 

 

 

صفت عالي (ترين)

اين صفت برتري يک شخص و يا يک شيء را نسبت به چند بخش و يا چند شيء بيان مي کند. اگر صفت يک بخشي باشد از اين فرمول استفاده مي کنيم.

est+صفت يک بخشي + The

 

1. January is ................ month of the year. a) Colder than
b) as cold as
c) the coldest *
d) coldest

2. John is ............. boy in his family
a) shorter
b) the shortest
c) as shorter as
d) shortest

3. This are gallery is ................ one in our city
a) old
b) older than
c) the oldest
d) as old as

4. This chapter is .................. one in this book.
*a) the easiest
b) as easy as
c) easier than
d) easy

صفت عالي (ترين)

اگر صفت چند بخشي باشد در صفت عالي از فرمول زير استفاده مي شود.

 

صفت چند بخشي+The+most

 

1.This chair is...........chair in the whole house.
a) comfortable
b) more comfortable
*c) the most comfortable
d) as comfortable as

2.This park is .......... park in their city.
*a) the most beautiful
b) more beautiful
c) beautiful
d) as beautiful as

3.This story is ...........story in the book.
a) the most difficult *
b) difficult
c) as difficult as
d) more difficult

4.This lesson is ............... lesson in our book.
a) the most important*
b) important
c) more important
d) as important asدرباره : نمونه سوال زبان اول نظري , گرامر درس به درس اول نظري ,
بازدید : 70
[ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

درس نهم
زمان حال کامل یا ماضی نقلی
دستور زبان
دستور زبان یا گرامر این درس درباره زمان«حال کامل»( یا ماضی نقلی) می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم .


1 – زمان حال کامل (ماضی نقلی) در مورد عملی به کار می رود که در گذشته شروع شده و آثار آن باقی است. در فارسی به آن ماضی نقلی و در انگلیسی به آن present perfect (حال کامل) می گویند.

مانند :
من شام خودم را خورده ام.

I have eaten my dinner

 

او آشپزخانه را تمیز کرده است.

 

she has cleaned the kitchen

2- فعل حال کامل از have / has و قسمت سوم فعل ساخته می شود.

Clean – cleanedcleaned ( P.P ‌قسمت سوم یا - گذشته فعل با قاعده – )
Eat – ate – eaten - (p.p قسمت سوم با - گذشته - فعل بی قاعده)

3 – برای بیان طول عمل در زمان گذشته تا حال از کلمه for و برای بیان زمان شروع عمل در گذشته از since استفاده می شود.


4 – اکنون به چند مثال از زمان حال کامل دقت کنید.

من از 1368 در تهران بوده ام.

I have been in Tehran since 1368

 

من یک کیک درست کرده ام.

 

I have made a cake

 

آنها از 1381 این خانه را خریده اند.

 

They have bought this house since 1381 .

 

او به مدت دو سال در ایران بوده است.

 

She has been in Iran for two years.

 

ما به مدت دو ساعت فوتبال بازی کرده ایم.

 

We have played football for two hours.

 

آنها از ماه می دوستان خوبی بوده اند.

 

They have been friends since May.

5 - برای ساخت حال کامل منفی از have not / has not و قسمت سوم فعل استفاده می شود. مانند :

آنها اتاق را تمیز نکرده اند.

They have not cleaned the room.

‌او نامه ها را ننوشته است .

 

she has not written the letters.

6 - برای ساخت حال کامل سؤالی باید have/ has را به ابتدای جمله بیاوریم. مانند:

آیا شما شامت را خورده ای ؟

Have you eaten your dinner.

 

آیا او نامه ها را نوشته است ؟

 

Has she written the letters?

کاربرد زبان

خرید کردن
shopping

 

می توانم کمکتان کنم ؟

 

A: - May I help you?

 

بله من به دنبال یک لباس می گردم

 

B: - Yes , I'm looking for a dress

 

چه سایزی می خواهید.

 

A: what size do you want?

 

من سایز 38 می پوشم.

 

B: I wear size 38

 

این یکی چطور است؟

 

A: How about this one ?

 

قشنگ است . قیمت آن چند است؟

 

B: It only nice . how much is it?

 

فقط 400 تومان است.

 

A: It's only 400 tomans.

 

بسیار خوب ، من آن را می برم.

 

B: okay. I'll take it .

 

چیز دیگری لازم دارید خانم ؟

 

A: Anything else, madam?

 

نه ، متشکرم

 

B: No, thank you.

تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید:

1 – They have lived inshiraz……..two years.
1) from
2) for
3) since
4) by

 

2 – she has boughtmany book……1358
1) since
2) by
3) for
4) with

 

3 – He …. To Europefor a few week.
1) traveling
2) travel
3)has traveled
4) have traveled

 

4 – My father is tiredbecause he … hard.
1) has worked
2) have worked
3) had worked
4) working

 

5 – Is has rained here …..last month.
1) yet
2) by
3) for
4) since

 

6 – I have learntEnglish…..I was thirteen.
1) yet
2) by
3) for
4) since

 

7 – Onions, potatoesand tomatoes are …….
1) trees
2) flowers
3) vegetables
4) fruits

 

8 – Her glass is emptybecause she …. All the water.
1) drinks
2) will drink
3) has drunk
4) had drunk

 

9 – I am going to by abicycle when I have … money.
1) busy
2) enough
3)dirty
4) beautiful

 

10 – I'm sure …..theyhave gone home.
1) that
2) which
3) where
4) whoپاسخ :

2=1
1=2
3=3
1=4
4=5
4=6
3=7
3=8
2=9
1=10درباره : نمونه سوال زبان اول نظري , گرامر درس به درس اول نظري ,
بازدید : 138
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

درس هشتم
فعل مجهولدستور زبان
گرامر یا دستور زبان این درس درباره فعل مجهول می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم .


1 – شما قبلاً با فعل معلوم و مجهول و تعریف آن آشنا شده اید. می دانید که فعل معلوم فعلی است که فاعل آن معلوم و مشخص است و در آغاز جمله و سر جای خودش قرار دارد. مانند :

علی هر هفته اتومبیل را می شوید .

Ali washes the car every week.

 

فاعل این جمله Ali است و مفعول آن the car می باشد.2 – فاعل مجهول فعلی است که فاعل آن مشخص نیست و یا مهم نیست که فعل توسط چه کسی انجام شده است. مانند :

اتومبیل هر هفته شسته می شود.

The car is washed every week.

 

در اینجا معلوم نیست که چه کسی اتومبیل را می شوید و یا اینکه برای گوینده مهم نیست که فاعل چه کسی است .3 – در مثال های بالا ملاحظه می کنید که برای ساختن جمله مجهول مفعول جمله معلوم را به آغاز جمله می آوریم و سپس فعل مجهول را می نویسیم. فعل مجهول از دو قسمت تشکیل می شود. قسمت اول از مشتقات فعل be و قسمت دوم آن p.p (یعنی قسمت سوم فعل) می باشد. مانند:
4 - برای ساخت فعل مجهول در زمانهای مختلف به صورت زیر عمل می کنیم :
حال ساده مجهول = am / is / are + p.p
گذشته ساده مجهول = ‌was / were / + p.p
آینده ساده مجهول = will be + p.p5 – از افعال کمکی دیگر مانند should, must, may, can و ... هم می توان در ساخت فعل مجهول استفاده کرد. مانند :

اتومبیل باید هر هفته شسته شود.

The car must be washed every week .a. – اکنون به چند مثال دیگر از جملات معلوم و مجهول دقت کنید.
من هر جمعه اتاقم را تمیز می کنم ( معلوم )

 

I clean my room every Friday.

 

اتاق من هر جمعه تمیز می شود (مجهول)

 

My room is cleaned every Friday.

 

او در صبح نامه ها را تایپ می کند (معلوم)

 

He types the letters in the morning.

 

نامه ها صبح تایپ می شوند. (مجهول)

 

The letters are typed in the morning.

 

آنها دیروز پنجره ها را بستند. (معلوم )

 

They closed the windows yesterday.

 

پنجره ها دیروز بسته شدند . (مجهول)

 

The windows were closed yesterday.

 

آنها فردا این درس را یاد خواهند گرفت. (معلوم)

 

They will learn this lesson tomorrow.

 

این درس فردا یادگرفته خواهد شد . (مجهول)

 

This lesson will be learned tomorrow.

کاربرد زبان

پرسش درباره دیگران
Asking about other people

 

جان اهل کجا است؟

 

A : where's john from?

 

او اهل کانادا است.

 

B: He's from Canada.

 

شغل او چیست؟ (چه کاره است)

 

A: what does he do ?

 

او یک مکانیک (تعمیرکار)است.

 

B: He's a mechanic.

 

کار اهل کجاست ؟

 

A: what's carl's nationality?

 

او یک آلمانی است .

 

B: He's a Geramn.

 

او چه کاره است؟

 

A: what is he ?

 

او یک کشاورز است.

 

B: He's a farmer .تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

1 – The boby ishungry. I should ………her.
1) treat
2) like
3) change
4) feed

 

2 – He studies hard. Iam sure that he will …..the exam.
1) change
2) receive
3) pass
4) plan

 

3 – what's Antoniosnationality? He's an …..
1) America
2) Italian
3) Australia
4) Japanese

 

4 – Books are made of ……..
1) paper
2) bread
3) wood
4) vegetables

 

5 – A person whoreceives guest is called a ………
1) baker
2) police
3) host
4) mechanic

 

6 – Two men ….. in theaccident yesterday.
1) killed
2)was killed
3) were killed
4)are killed

 

7 – How many guestsdid they invite to the party? Ten persons …. To the party.
1) invited
2) will be invited
3) was invited
4) were invited

 

8 – Lesson nine ……..tomorrow.
1) will practice
2) is practical
3) was practiced
4) will be practiced

 

9 – Thecoconuts………quickly yesterday by the monkey.
1) picked
2) are picked
3) was picked
4) were picked

 

10 – They teachEnglish in high school. English…. In high school.
1) is taught
2) are taught
3) was taught
4 ) will be taughtپاسخ:

4=1
2=2
2=3
1=4
3=5
3=6
4=7
4=8
4=9
1=10درباره : نمونه سوال زبان اول نظري , گرامر درس به درس اول نظري ,
بازدید : 118
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

درس هفتم
حرف ربط
that


دستور زبان
گرامر یا دستور زبان این درس درباره کاربرد حرف ربط that = که، در جملات انگلیسی است که در زیر به شرح آن می پردازیم.


1 – به جملات زیر توجه کنید :

من می دانم که زمستان دارد می آید.

I know that winter is coming.

 

من امیدوارم که شما در امتحانتان موفق شوید.

 

I hope that you succeed in your exam.

 

من فکر می کنم که شما می توانید آن را به راحتی انجام دهید.

 

I think that you can do it easily.

 

در این جملات از حرف ربط that = که استفاده شده است. به that و عبارتی که پس از آن می آید یک that clause می گویند. معمولاً بعد از فعل های think= فکر کردن، Know = دانستن، believe= اعتقاد داشتن، guess= حدس زدن ، و hope‌= امیدوار بودن ، از حرف ربط that‌ = که استفاده می شود.2 – That clause را می توان به عنوان یک مفعول مستقیم است.


3 – کلمه that= که، معمولاً در محاوره و حالت غیررسمی به کار نمی رود. اما در فرم رسمی و مکاتبات ، حذف نمی شود.


کاربرد زبان

درخواست مؤدبانه – پاسخ مثبت به یک درخواست
Requesting politely – saying Yes Request

 

1 – A : will you take these books to the libraryplease?

 

می شود لطفاً این کتاب ها را به کتابخانه ببرید؟

 

B : sure (certainly)

 

مطمئناً (حتماً)

 

A: Thank you very much.

 

‌بسیار سپاسگزارم

 

B : You're welcome.

 

خواهش می کنم.

تمرین :
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

1 – I hope ……they willarrive soon.
1) who
2) that
3) which
4) during

 

2 – I ……that they cando this easily.
1) guess
2) shine
3) draw
4) have

 

3 – would you takethis book to the library? Yes,…..
1) not at all
2) of course
3) how odd
4)your welcome

 

4 – There is a specialname for a birds travels between his summer and winter homes. It is …..
1)flying
2) flying back
3) distances
4) migration

 

5 – The … from myhouse to my office is one kilometer.
1) travel
2) distance
3) during
4) different

 

6 – Birds can find …….of insects, seeds and fruits to eat.
1) way back
2) bright
3) plenty
4) during

 

7 – If you don’t knowyour way, you may ………..
1) get lost
2) get up
3) forget
4) wake up

 

8 – will you bring mesome water, please? Yes,…..
1)you're welcome
2) not at all
3) all right
4) help yourself

 

9 – cars can go fasterin …..
1) sky
2) rivers
3)sea
4) highways

 

10 – I think thatnobody knows the answer to this question for……
1) surely
2) mystery
3) certain
4) plenty ofپاسخ :

2=1
1=2
2=3
4=4
2=5
3=6
1=7
3=8
4=9
3=1۰درباره : نمونه سوال زبان اول نظري , گرامر درس به درس اول نظري ,
بازدید : 98
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

درس ششم
question tag


دستور زبان
گرامر یا دستور زبان این درس درباره question tag می باشد، که در زیر به شرح آن می پردازیم.


1 – question tag یک دنبال سؤالی است که به آخر یک عبارت اضافه می شود. برای ساختن این دنبال سؤالی از افعال کمکی بهره می گیریم. اگر جمله مثبت باشد. دنبال سؤالی منفی خواهد بود و اگر جمله منفی باشد دنباله سؤالی مثبت خواهد بود. فاعل دنبال سؤالی یک ضمیر است. مانند :

شما معلم هستید، مگر نه ؟

You are a teacher , aren't you?

 

آنها در تهران زندگی می کنند، مگرنه؟

 

They live a Tehran , don't they ?

 

آنها در یک کارخانه کار می کردند، مگرنه؟

 

They worked in a factory, didn't they?

 

او می تواند انگلیسی صحبت کند،‌مگرنه ؟

 

She can speak English, cant she?

2- همانطور که ملاحظه می کنید دنباله سؤالی همواره «مگرنه» یا «اینطورنیست» ترجمه می شود.
3 – اگر جمله با اسم شروع شود در دنباله سؤالی از ضمیر مربوط به آن استفاده می شود: مانند :

علی در یک کتابخانه کار می کند، مگر نه ؟

Ali works in a library, doesn't he?

4 – اگرجمله با this یا that شروع شود در دنبال سؤالی از ضمیر مربوط به آن یعنی It استفاده می شود. مانند :

آن خانه شما است مگرنه ؟

That is your house, isn't it ?

5- اگر جمله با these یا those شروع شود، در دنباله سؤالی از ضمیر مربوط به آن یعنی they ‌استفاده می شود. مانند :

آنها دانش آموز هستند، مگر نه ؟

Those are students, aren't they?

6 – به چند مثال دیگر توجه کنید :

آنها دیروز نیامدند ،مگر نه ؟

They didn't come late, did they?

 

او در تهران زندگی نمی کند، مگرنه؟

 

she doesn't live Tehran, does she?

 

شما نمی توانید به من کمک کنید، مگر نه؟

 

You can't help me, can you?

 

مقداری آب در لیوان وجود دارد، مگرنه ؟

 

There is some water in the glass, isn’t there?

 

درختان زیادی در پارک وجود دارند، مگرنه ؟

 

There are trees in the park, aren't there?

کاربرد زبان

گفتگو درباره ظاهر افراد
Talking about appearance

 

A – what does he looklike?
B – He's quite good – looking.

 

آن خانم چه شکلی است؟

 

A – How does she look like?

 

او بسیار ( زیبا ، جذاب، خوشگل) است.

 

B – she's very (beautiful, attractive,pretty)

 

« گفتگو درباره من و وزن و رنگ و مو »
Tallking about Age, weight , Hair color

 

او چند سال دارد؟

 

A – How old is he / she?

 

او بیست و پنج سال دارد.

 

B – He / she is twenty five.

 

‌وزن شما چقدر است؟

 

A: How much do you weigh?

 

‌من حدود 62 کیلو وزن دارم.

 

B: I weigh ( about) 62 kilos.

 

موهای بابک چه رنگی است ؟

 

A: what color is Babak's hair?

 

او موهای (تیره، مشکی، قهوه ای ، قهوه ای روشن) دارد.

 

B: He's got (dark, blak, brown ,light brown) hair.

تمرین پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

1 – Your father is adoctor , …..?
1) isn't he
2) don't he
3) doesn't he
4) didn't he

 

2 – You cant drive acar,………..?
1) don’t you
2) do you
3) can't you
4)can you

 

3- They play footballat school on Fridays………?
1) do they
2) don't they
3) did they
4) can they

 

4-…………is some bread onthe table, isn't there?
1) it
2) they
3) that
4) threre

 

5-she doesn'tunderstand the sentences ,……?
1)did she
2) does she
3) can she
4) can it

 

6- They must speakEnglish in class,…..?
1) couldn't they
2) shouldn'tthey
3) mustn't they
4) don't they

 

7 – you were very busyyesterday,……?
1) were you
2) did you
3) weren’t you
4) didn't you

 

8 – I can't seeanything because the room is very………
1)dark
2)dirty
3) hot
4) nice

 

9 - ……….rises fromfire.
1) could
2) hot water
3) smoke
4) steam

 

10 – If you want to ….. you must study hard.
1) member
2) succeed
3) chang into
4) get upپاسخ:

1=1
4=2
2=3
4=4
2=5
3=6
3=7
1=8
3=9
2=10درباره : نمونه سوال زبان اول نظري , گرامر درس به درس اول نظري ,
بازدید : 112
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

درس پنجم
ترتیب قرار گرفتن قیدها در جملات انگلیسیگرامر یا دستور زبان این درس درباره «ترتیب قرار گرفتن قیدها در جملات انگلیسی» می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم.


1 . به ترتیب قرار گرفتن قیدها دقت کنید ؛ ابتدا قید حالت، و سپس قید مکان و قید زمان آمده است .

2– قیدهای تکرار مانند usually, often, never, always و ... بعد از فاعل می آیند.کاربرد زبان

شناختن افراد از روی ظاهر و لباسشان
" I dentifying by Apperarance and Dress."

 

کدامیک خانم رسولی است؟

 

1 – A – which (one) is Mrs Rasouli?

 

او همان خانمی است که عینک زده است.

 

B – she's the woman with glasses.

 

2 – آقای امینی کیست ؟

 

2 – A : who's Mr Amin?

 

او همان است که بلوز سفید پوشیده است.

 

B – He's wearing a white shirt.

 

«مکالمه در یک متن»
conversation in context

 

علی :‌دوست شما چه شکلی است ؟

 

Ali : what does your friend like?

 

رضا : خوب، او قد بلند است . قدش حدود 180 سانتی متر است.و موهایش مشکی است.

 

Reza : well, he's tall. He's about 180 centimeters andhe's got black hair.

 

علی : آیا او پالتو می پوشد ؟

 

Ali : Does he wear an overcoat?

 

رضا : نه نمی پوشد.

 

Reza : No, he doesn't .

 

علی : آیا او پسر خوبی است ؟

 

Ali : Is he a nice boy?

 

رضا : بله، خیلی خوب است.

 

Reza : Yes, he's very nice.

تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

1 – I ……..go to schoolby bus.
1) every day
2) care fully
3) quickly
4) usually

 

2- A man who works ina restaurant is a ………..
1) driver
2) baker
3) waiter
4) butcher

 

3 – A butcher sells ……
1) milk
2) meat
3) bread
4) vegetables

 

4 – Mina's fathertravels a lot. He visits many ……countries.
1) foreign
2) expensive
3) comfortable
4) difficult

 

5 – My friend wasspain last year. He watched a …. There.
1) bullfight
2) restaurant
3) change
4) waiter

 

6 – we eat lunch in arestaurant…….
1) usually
2) on Fridays
3) at school
4) happily

 

7 – she wrote thesentences ……in the classroom yesterday.
1) often
2) always
3) last night
4) quickly

 

8 – can you …….apicture of a mushroom?
1) understand
2) draw
3) order
4) wear

 

9 – He is not fromthis country. He speaks a …. Language.
1) drawing
2) finally
3 )loud
4) foreign

 

10 – He wanted to drawa picture. So, he …. A pencil and paper.
1) changed
2) repeated
3) asked for
4) understoodپاسخ :

4=1
3=2
2=3
1=4
1=5
2=6
4=7
2=8
4=9
3=10درباره : نمونه سوال زبان اول نظري , گرامر درس به درس اول نظري ,
بازدید : 118
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

درس چهارم
صفت عالی ، صفت های چند سیلابی


گرامر یا دستور زبان این درس درباره صفت عالی یا صفت برترین می باشد. همچنین در این درس می آموزید که چگونه با صفت های چند سیلابی ، صفت برتر و صفت برترین بسازید. سپس با صفات استثنا آشنا می شوید.


1 – صفت عالی یا صفت برترین، برتری یک چیز را بر مجموع چیزها بیان می کند. علامت صفت عالی، حرف تعریف معین the می باشد. برای ساختن صفت عالی ، پسوند est را به صفت مورد نظر ( صفت یک سیلابی و یا دو سیلابی که یک سیلابش خفیف باشد) اضفاه می کنیم و قبل از آن حرف the را می آوریم. مانند :

او قد بلندترین دختر در کلاس است.

She is the tallest girl in the class.

 

این کتاب بزرگترین کتاب در کتابخانه است.

 

This book is the largest book in the library.

 

مینا جوان ترین دختر در خانواده است.

 

Mina is the youngest girl in our family.

2 – صفت های چند سیلابی مانند beautiful , important , famous, useful. و .... پسوند er, est نمی گیرند. برای ساختن صفت برتر و صفت برترین از این صفات باید قبل از آنها more ( برای صفت برتر) most (برای صفت برترین) بیاوریم.

به چند مثال توجه کنید :
این کتاب از آن کتاب مفیدتر است.

This book is more useful than(صفت برتر) that book.

 

این اتومبیل از آن اتومیبل گران تر است.

 

This car is more expensive than (صفت برتر)that car.

 

این کتاب مفیدترین کتاب در کتابخانه است.

 

This book is the most useful book in the library. (صفت عالی)

 

این اتومبیل ، گران ترین اتومبیل در شهر ماست.

 

This car is the most expensive car in our town.
3 - صفات استثنا یا صفات بی قاعده، صفاتی هستند که شکل تفضیلی و عالی آنها تابع قواعد گفته شده فوق نیست ( یعنی پسوند er, est نمی گیرند و قبل از آن ها نیز more یا most نمی آید) این صفات خودشان شکل تفضیلی و عالی خاص دارند که بایستی از حفظ شوند. شما در زیر با چند نمونه از صفات استثنا آشنا می شوید :

صفت مطلق

صفت تفضیلی = برتر
صفت عالی = برترین
خوب = good
بهتر = better
بهترین = best
بد = bad
بدتر = worse
بدترین = worst
زیاد = much/many
بیشتر = more
بیشترین = most

کاربرد زبان

«پاسخ مثبت به یک تقاضا»
Granting a Request

 

1- آیا می توانم مدادتان را قرض بگیرم لطفاً ؟

 

1 – A – May I borrow your pen please?

 

بسیار خوب

 

B – All right

 

2- می توانم نگاهی به روزنامه بیندازم ؟

 

2 – A – could I see the newspaper?

 

بله : البته - بفرمایید

 

B – Yes, of course. Here you are.

 

Rejecting a Request
«رد کردن یک تقاضا»

 

1- آیا می توانم از تلفن شما استفاده کنم ؟

 

1 – A can I use your telephone?

 

متأسفم، الان دارم از آن استفاده می کنم.

 

B – sorry, I'm using it right now.

 

بله ، می فهمم .

 

A – Oh, I see.

 

2 – می توانم از اتومبیل شما استفاده کنم ؟

 

2 – A – May I use your car ?

 

متأسفم . من الان به آن احتیاج دارم.

 

B – sorry, I need it right now.

 

اوه ، اشکالی ندارد

 

A- oh, never mind

تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

1 – A book usually has …….
1) teeth
2) butcher
3) baranches
4) driver

 

2 – May I borrow yourcar? Yes , ……
1) sure
2) help yourself
3) sorry
4) never mind

 

3 – My handwriting is ……..than your handwriting.
1) bad
2) worse
3) worst
4)the worst

 

4- Tehran is ……city inIran.
1) Important
2) Veryimportant
3) The most important
4) More important

 

5 – I think learningEnglish is …. Learning Arabic.
1) easy than
2) easier than
3) easiest
4) the easiest

 

6 – My grandfather is ……. My father.
1)younger than
2) the youngest
3) older than
4)the oldest

 

7 – May I have anothersandwich? Yes, of cours,……
1) Thanks
2) Never mind
3) what fun it is
4) help yourself

 

8 – I usually have adictionary ….. me when I'm studing English.
1) on top of
2) behind
3) inside
4) beside

 

9 – Mina's handwritingis ….. in our class.
1) better than
2) worse than
3) the most
4) the worst

 

10 – A : May I useyour telephone ? B: sorry, I'm using it right now.
1) never mind
2) help yourself
3) here you are
4) sureپاسخ

3=1
1=2
2=3
3=4
2=5
3=6
4=7
4=8
4=9
1=10درباره : نمونه سوال زبان اول نظري , گرامر درس به درس اول نظري ,
بازدید : 92
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

درس سوم
صفت مقایسه و صفت برابریگرامر یا دستور زبان این درس شامل دو قسمت است. ابتدا صفت مقایسه (برابری) و سپس صفت تفضیلی بیان می شود که در زیر به شرح آن می پردازیم.


1 – شما می دانید که صفت کلمه ای است که بر سر اسم می آید و آن را توصیف می کند.

او دختر قد بلندی است .

she is a tall girl .
2 – می توان چیزها یا انسان ها را از نظر داشتن یک صفت با هم مقایسه کرد. اگر دو چیز از لحاظ داشتن صفت مورد نظر با هم یکسان باشند برای بیان آن، صفت مورد نظر را بین دو کلمه (as ….. as) قرار می دهیم . مانند :

مینا به بلند قدی مریم است. (مینا هم قد مریم است)

Mina is as tall as maryam.

 

این اتومبیل به گرانی آن اتومبیل است.This car is as expensive as that car.

علی به پیری من است . (علی همسن حسن است)

 

Ali is as old as Hassan.
3 – اگر دو چیز را از لحاظ داشتن صفتی با هم مقایسه کنیم و یکی از آنها صفت مورد نظر را بیش از دیگری داشته باشد،‌برای بیان آن از صفت تفضیلی ( یا صفت برتر) استفاده می کنیم. برای ساختن صفت تفضیلی به صفت مورد نظر پسوند er‌ را اضافه می کنیم و پس از آن (از = than) را می آوریم.


مری قدبلندتر از هلن است.

Mary is taller than Helen.

آین خانه جدیدتر از آن خانه است.

This house is newer than that house.

 

هنری جوان تر از جان است.

 

Henry is younger than John.
4- پسوند er برای صفاتی به کار می رود که یک سیلابی هستند مانند tall , fast, old, young, long, short‌ و غیره .5 – همچنین پسوند er برای بعضی صفات دو سیلابی که به y ختم می شوند نیز به کار می رود مانند easy,pretty,heavy,busy و غیره .کاربرد زبان

«پرسش درباره خانواده کسی »
Asking about someone's family>> >>

 

آیا شما از خانواده بزرگی هستید؟

 

A – Do you come from a large family .

 

بله هستم .

 

B – yes , I do.

 

در خانواده شما چند نفر وجود دارند؟

 

A – How many are there in your family?

 

هفت .

 

B – seven

 

شغل پدرتان چیست؟

 

A – what does your father do ?

 

او یک دکتر است.

 

B – He's a doctor.

 

مادرتان چطور؟

 

A – what about your mather?

 

او یک معلم است.

 

B – she's a teacher.
تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید .

1 – Reza is six feettall. Javad is six feet tall. Reza is …. Javad.
1) older than
2) taller than
3) as old as
4) as tall as

 

2- Ali is 10 yearsold. Reza is 15 years old. Ali is ….. Reza.
1) as old as
2) as young as
3) older than
4) younger than

 

3 – A bus is ……..acar.
1) as large as
2) as fast as
3) larger than
4) faster than

 

4 – A train is …….abus.
1) as heavy as
2) as long as
3) longer than
4) heavier than

 

5 – winter is …..spring.
1) linger than
2) colder than
3) busier than
4) faster than

 

6 – Boiling water is …..
1) hot
2) cold
3)warm
4)cool

 

7 – I ………her name. Icant remember her name.
1) returned
2) forgot
3)left
4) found

 

8 – This problem isnot difficult. I can…. It easily.
1) move
2) solve
3) forget
4) return

 

9 – In this big store, you can find……you need.
1) whenever
2) whatever
3) wherever
4) thing

 

10 – You can boilwater in a …….
1) cup
2) plate
3) pan
4) forkپاسخ :

4=1
4=2
3=3
3=4
2=5
1=6
2=7
2=8
2=9
3=10درباره : نمونه سوال زبان اول نظري , گرامر درس به درس اول نظري ,
بازدید : 170
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

درس دوم
کاربرد it به عنوان فاعل ، Shouldگرامر یا دستور زبان این درس درباره «استفاده از It به عنوان فاعل جمله و کاربرد should در جملات انگلیسی می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم.


1 – شما قبلاً با It به معنای «آن» یا «او» به عنوان ضمیر آشنا شده اید. اکنون در این درس می بینید که It می تواند به عنوان فاعل جمله به کار رود. مانند

روز سردی است .

It is a cold day.

 

چیدن گل کار مشکلی است.

 

It is hard to pick the flower.
2 – It همراه مشتقات فعل be و یک عبارت اسمی ، یک صفت یا یک فعل مانند rain، snow و غیره به کار می رود. به چند مثال توجه کنید.

It isn't very late.

 

‌خیلی دیر شده است.

 

It is raining.

 

‌باران می بارد.

 

It is 5 o'clock.

 

ساعت 5 است

 

It is easy to learn English.

 

یاد گرفتن انگلیسی کار آسانی است .
3 – دقت کنید که در این جمله ها It‌معنای واقعی ندارد و فقط برای این به کار می رود که جای فاعل را در جمله پر کند. بنابراین آن را معنی نمی کنیم. مانند :

وقت ناهار است .

It is time for lunch.

 

برای معنی کردن جمله فوق نمی گوییم «آن وقت ناهار است» بلکه می گوییم «وقت ناهار است».
4 – شما در درس قبل با فعل ( must = باید) آشنا شدید. در این درس با فعل کمکی should به معنای بایستن نیز اشنا می شوید. Should معنای بایستن و اجبار را می رساند ولی مثل فعل must به معنای جبر و قانون نیست بلکه یک وظیفه اخلاقی را می رساند . یا کاری که اگر انجام شود بهتر است. به عبارت دیگر sould , must هر دو به معنای «باید» هستند. ولی should از must‌ ضعیف تر است.


او باید امشب مطالعه کند

He should study tonight.

5 – بعد از فعل کمکی should فعل اصلی به صورت ساده (مصدر بدون to) به کار می رود.

She is sick today. She should stay in bed.

 

او امروز بیمار است. او باید در رختخواب بماند.
6 – برای سؤالی ساختن با should باید should را به اول جمله بیاوریم ؟


آیا او باید امشب مطالعه کند؟

should he study tonight ?

7- برای منفی ساختن از should not و یا مخفف آن shouldn't ‌استفاده می کنیم.


آنها نباید کلاس را ترک کنند.

They shouldn't leave the class.

کاربرد زبان

«دریافتن درباره اشخاص»
finding out about people

 

شما اهل کجا هستید؟

 

A – where do you came from?

 

من اهل ژاپن هستم .

 

B- I come from japan .

 

شغل شما چیست؟

 

A- what do you do ?

 

من یک معلم هستم .

 

B- I'm a teacher.

 

آدرس شما چیست؟

 

A – what's your address?

 

خیابان آزادی شماره 172

 

B - 172 Azadi Avenue.تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

1 – what time is it ?"……… is 10 o'clock.
1) this
2) that
3) it
4) the

 

2 – what day istoday?" ……..is Sunday."
1) this
2) that
3) it
4) _

 

3 – How far is …….fromhere to your school?
1) it
2) this
3) these
4) that

 

4 – who is on thephone? "………is me ".
1) it
2) she
3) he
4) that

 

5 – It is ………….today.
1) rain
2)cloudy
3)snow
4)wind

 

6- They should …….early today morning.
1) get up
2) to get up
3) pot up
4) getting up

 

7– she has a testtomorrow. She should …. Hard to night.
1) to study
2) study
3) studied
4) have studied

 

8 – "……….."? I'm adoctor.
1) where are you form?
2) what's your name?
3) where do you come from?
4) what do you do ?

 

9 – where …..? I comefrom Tehran.
1) are you come from.
2) do you come from
3) are you come.
4) do you come.

 

10 – Is it raining orsnowing? It ……….

1) is cloudy
2) is windy
3) is snowing
4) rainingپاسخ :

3=1
3=2
1=3
1=4
2=5
1=6
2=7
4=8
2=9
4=10درباره : نمونه سوال زبان اول نظري , گرامر درس به درس اول نظري ,
بازدید : 65
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

درس اول
had to ، couldn’t


گرامر یا دستور زبان این درس شامل دو بخش است. قسمت اول آن درباره کاربرد فعل کمکی couldn’t (گذشته cant) و قسمت دوم آن درباره کاربرد had to می باشد. در زیر به شرح این دو قسمت می پردازیم.


1 – شما قبلاً با فعل کمکی
can به معنای توانستن و اجازه داشتن آشنا شده اید. فعل کمکی can را همراه not به صورت کامل و یا شکل مخفف آن cant جهت منفی کردن به کار می برند.
I can speak English.

‌من می توانم انگلیسی صحبت کنم

 

I cant speak English.

 

من نمی توانم انگلیسی صحبت کنم (حالت منفی )
2 – گذشته فعل کمکی can ، فعل کمکی could می باشد. فعل کمکی could را همراه not به صورت کامل و یا شکل مخفف آن couldn’t جهت منفی کردن به کار می برند.

I could speak English last year.

 

من پارسال می توانستم انگلیسی صحبت کنم

 

I couldn’t speak English last year.

 

من پارسال نمی توانستم انگلیسی صحبت کنم (حالت منفی )
3 – برای سؤالی ساختن با could، باید could را به ابتدای جمله بیاوریم.

آیا شما پارسال می توانستید انگلیسی صحبت کنید؟ (حالت سؤالی)

Could you speak English last year?
4 – شما قبلاً با فعل کمکی must به معنای اجبارداشتن که برای زمان حال و آینده به کار می رود، آشنا شده اید. برای بیان بایستن یا اجبار داشتن در گذشته از فعل کمکی had to استفاده می کنیم. در جمله پس از must‌ یا had to فعل به صورت ساده (مصدر بدون to) به کار می رود.او باید امروز به مدرسه برود . (زمان حال)

She must go to school today.
او باید دیروز به مدرسه می رفت. (زمان گذشته)

She had to go to school yesterday.
من باید سؤالات پاسخ بدهم . (زمان حال)

I must answer the questions.
من باید دیشب به سؤالات پاسخ می دادم (زمان گذشته)

I had to answer the questions last night.


5- به جدول زیر توجه کنید.

گذشته حال

canCould

کاربرد زبان

«پرسیدن اسم کسی»
Asking somones name

 

1 – A : Excuse me ,Are you Henry?

 

ببخشید، آیا شما هنری هستید ؟

 

B : Yes , And what's your name?

 

بله و اسم شما چیست؟

 

A : I'm John.

من جان هستم

 

On the phone
روی خط تلفن

 

2- A : May I speak to Mr. Amini?

 

می توانم با آقای امینی صحبت کنم ؟

 

B: yes, just a moment please.

 

بله ، لطفاً یک لحظه صبر کنید

 

.Introducing a friend
«معرفی یک دوست »

 

3 – A : I'd like you to meet my friend Henry.

 

من میل دارم که شما با دوستم هنری آشنا شوید.

 

B: Glad to meet you Henry.

 

‌از دیدارتان خوشبختم هنری

 

C: Nice to meet you too.

 

من هم از دیدارتان خوشبختم

تمرین :
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید .

1- I can write Englishnow. I …. Write English 2 years ago.
1)
can't
2)
couldn't
3)
haveto
4)
didn't have to

 

2 – please …… to whatI say.
1)
grow up
2)
grow
3)
pay for
4)
pay ottention

 

3 – when I ….., I willbuy a motor-bicycle.
1)
become
2)
payattention
3)
grow up
4)
grow

 

4 – we need some ….. for the salad.
1)
milk
2)
tomatoes
3)
flowers
4)
water

 

5 – she…… pay fordinner last dinner last night.
1)
hasto
2)
have to
3)
had to
4)
must

 

6 – The old man wassick. He….. see a doctor.
1)
had to
2)
must
3)
should
4)
has to

 

7 – They didn’t have acar. They had to … a taxi.
1)
take
2)
takeing
3)
took
4)
taken

 

8 – Ali is very tired. He …. Rest at home.
1)
have to
2)
could
3)
has to
4)
souldn't

 

9 – I can play pingpong now. I …. Play ping – pong before.
1)
can't
2)
shouldn't
3)
couldn't
4)
mustn't

 

10 – They didn't haveenough money so they … buy that car.
1)
had to
2)
can't
3)
mustn't
4)
couldn'tپاسخ :

2=1
2=2
3=3
2=4
3=5
1=6
1=7
3=8
3=9

۴=۱۰درباره : گرامر درس به درس اول نظري ,
بازدید : 25
[ شنبه 12 بهمن 1392 ] [ شنبه 12 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]
.: Weblog Themes By graphist :.

::

درباره وبلاگ

مشخصات نویسنده غلامعلی عباسی درباره : غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم . این وبلاگ دفتر یادداشت بنده محسوب می کردد . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر من مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده و با علاقه مندان زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . اطمینان کامل دارم که انتقادات و ایرادهای بیشماری متوجه این وبلاگ می تواند باشد ولی بنده به عنوان مدیر این وبلاگ در بهبود این کار انتظار راهنمایی و پیشنهاد از طریق دوستداران زبان و اهل فن را دارم . تا حد ممکن منابع اعلام میگردد . امیدوارم مورد قبول و پسند همكاران ارجمند و دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .

موضوعات
زبان دبيرستان
آموزش زبان انگليسي
مقالات
مطالب خواندني
حافظه
روش مطالعه
شعر انگلیسی
سخنان بزرگان
اصطلاحات انگلیسی
انگلیسی برای سطح مبتدی
آمار سایت
بازديدهاي امروز : 131 نفر
بازديدهاي ديروز : 249 نفر
كل بازديدها : 334,028 نفر
بازدید این ماه : 609 نفر
بازدید ماه قبل : 3,660 نفر
کل نظرات : 3 عدد
كل مطالب : 2128 عدد
كل اعضا : 11 عدد
افراد آنلاین : 1 نفر